Os mapas dixitais polo seu nome
Pola restauración da toponimia en navegadores e aplicacións de mapas.
3.726 persoas apoiaron xa esta campaña!
Faltan tan só 274 apoios a chegarmos aos 4.000! Axúdanos!

Os mapas dixitais polo seu nome

A toponimia é unha pegada lingüística dun pobo sobre o territorio no que historicamente se desenvolveu. É unha evidencia da súa existencia e fonte de coñecemento desa lingua e cultura.

Galiza, representando territorialmente apenas o 6%, concentra case o 60% dos núcleos de poboación do Estado español, cada un deles co seu nome. Nomeamos cada núcleo mais tamén cada predio, cada leira, cada espazo e temos neles unha referencia única para o coñecemento de usos, costumes, historia e, por suposto da lingua galega.

Deturpar, modificar, eliminar estes topónimos é tamén deturpar, modificar e eliminar a lingua e a cultura do pobo que lles deu nome.

O pobo galego mantivo vivas na súa propia lingua as formas de designar os espazos do seu territorio a pesar das sucesivas vagas que desde hai séculos procuran a súa desaparición. Algunha destas vagas é recente, mesmo estando en vigor a Lei de Normalización Lingüística que sinala que a única forma oficial dos topónimos é a galega. A loita social contra a deturpación do nome da cidade da Coruña mesmo tivo que chegar aos tribunais para comezar a se resolver pola acción da Mesa Normalización Lingüística. No entanto, aínda hoxe podemos ver autoridades do Estado que supostamente deben garantir o respecto pola lei, participaren en actos onde se deforman topónimos como Ourense, A Toxa ou Sanxenxo, ou gobernos autonómicos a aproveitaren a situación para mudaren o nome da ría de Ribadeo.

O elemento con máis incidencia na última vaga castelanizadora é a que emprega as aplicacións de navegación e xeolocalización. Os casos máis coñecidos son os de Google Maps ou Apple Maps. A deturpación dos nomes de lugar reprodúcese a través de outras aplicacións, redes sociais ou páxinas web, introducindo ao tempo novas deturpacións en nomes de lugar que até o de agora non se viran afectadas polas ondas anteriores. Chega a extremos de envíos postais ou de mensaxaría que non se reciben no seu destino por o nome oficial e de uso común non coincidir coa forma deturpada que só existe nos mapas das aplicacións, mais que por influencia destas aplicacións acaba por comezar a se estender. O uso correcto da toponimia non pode ficar a expensas da configuración que se estabelece para estes programas.

Por todo isto:

 • Reclamamos de todas as compañías fornecedoras de servizos de xeolocalización e navegación que sinalicen os lugares unicamente coas formas galegas, lexítimas e oficiais tal e como sinala a lei 15/1983 e que baseándose na mesma lei empreguen como base de datos fiábel e válida a incluída no nomenclator oficial de Galiza.
 • Reclamamos tamén ao conxunto de poderes públicos que actúen decididamente diante destas empresas para que corrixan e restitúan todas as denominacións deturpadas.

A Liña do Galego é un servizo gratuíto ofrecido pola Mesa pola Normalización Lingüística dirixido a toda a poboación que tramita queixas cara ás institucións, empresas, etc, que vulneran os dereitos lingüísticos; así como parabéns para quen dea pasos cara a garantía do dereito a vivir en galego. Este servizo conta coa colaboración da Deputación da Coruña.

3726 apoios para esta campaña.

 1. Lucia Buela Fungueiriño · 39418
  Hai 1 ano
 2. Luciano Fernández Martínez · 39407
  Hai 1 ano
 3. Rafael Vilar González · 39406
  Hai 1 ano
 4. María Xesús Piñeiro Estévez · 39401
  Hai 1 ano
 5. Varela García, Carlos F · 39400
  Hai 1 ano
 6. alvaro souto lopes · 39399
  Hai 1 ano
 7. Ana Dolores Rodríguez Cabo · 39398
  Hai 1 ano
 8. Héctor Casas Rodríguez · 39397
  Hai 1 ano
 9. Sinatura cod39395
  Hai 1 ano
 10. Xabier Rodríguez Orosa · 39390
  Hai 1 ano
 11. Alberto Gutiérrez Souza · 39389
  Hai 1 ano
 12. Sinatura cod39388
  Hai 1 ano
 13. Rosa I. Martínez Ferreiro · 39387
  Hai 1 ano
 14. Elisa Beatriz Villares Cuba · 39386
  Hai 1 ano
 15. Jorge Castro Ruso · 39385
  Hai 1 ano

Deixa o teu apoio a esta campaña

O teu enderezo electrónico e documento de identidade non se publicará nunca e o asinar a campaña aceptas a nosa política de privacidade. Os campos obrigatorios están marcados con *

Carriño da compra