P

PacianoLatín: Pacífico. (castelán: Paciano)
PacomioGrego: De costas anchas e robustas. (castelán: Pacomio)
PaioGrego: Mariño, pertencente ao mar. (castelán: Pelayo)
PalmiraLatín: Referida ao domingo de Palmas. (castelán: Palmira)
PalmiroLatín: Referido ao domingo de Palmas. (castelán: Palmiro)
PancraciaGrego: Omnipotente, que posúe todo o poder. (castelán: Pancracia)
PancracioGrego: Omnipotente, que posúe todo o poder. (castelán: Pancracio)
PandoraGrego: A que ten todos os dons, todos os regalos. (castelán: Pandora)
PánfilaGrego: Amiga total, amiga de todos. (castelán: Pánfila)
PánfiloGrego: Amigo de todos, que ama todo… (castelán: Pánfilo)
Pantaión, Pantaón, PantallónGrego: Forte coma un león, en todo un león. (castelán: Pantaleón)
ParisGrego: Igual, equivalente. (castelán: Paris)
PascasioLatín: Pertencente á Pascua. (castelán: Pascasio)
PascualHebreo: Pertencente á Pascua. (castelán: Pascual)
PascualaHebreo: Pertencente á Pascua. (castelán: Pascual)
PascualinaHebreo: Pertencente á Pascua. (castelán: Pascualina)
PastorLatín: Pastor. Home que coida do rabaño. (castelán: Pastor)
PastoraLatín: Muller que coida o rabaño. (castelán: Pastora)
PastorizaLatín: Relativa á Pastora.
PatriciaLatín: Paisana, da patria, de pai rico e nobre. (castelán: Patricia)
PatricioLatín: De nobre berce, da patria. (castelán: Patricio)
PatrocloGrego: Gloria do pai. (castelán: Patroclo)
PaulaLatín: Pequena, miúda. (castelán: Paula)
PaulinaLatín: Pequena, miúda. (castelán: Paulina)
PaulinoLatín: Miúdo, pequeno. (castelán: Paulino)
Pauliño, PauliñosLatín: Miúdo, pequeno. (castelán: Paulino)
PauloLatín: Miúdo, pequeno. (castelán: Pablo)
PazLatín: Paz. (castelán: Paz)
PedroLatín: Pedra firme coma a rocha. (castelán: Pedro)
PelaxiaGrego: Mariñeira, muller de mar. (castelán: Pelagia)
PelaxioGrego: Pertencente ao mar, mariñeiro. (castelán: Pelagio)
PenélopeGrego: Fíos inchados, pano, tea. (castelán: Penélope)
PeregrinaLatín: Que vai polo campo. (castelán: Peregrina)
Peregrino, Pelegrín, PeregrínLatín: Que vai polo campo. (castelán: Peregrino)
PerfectaLatín: Perfecta. (castelán: Perfecta)
PerfectoLatín: Perfecto. (castelán: Perfecto)
PerpetuaLatín: Constante, eterna, perpetua. (castelán: Perpetua)
PerpetuoLatín: Constante, eterno, perpetuo. (castelán: Perpetuo)
PetraLatín: Pedra firme coma a rocha. (castelán: Ver Pedro)
PetroniaLatín: Dura coma unha pedra, coma un coio. (castelán: Petronia)
PetronilaLatín: Feita de pedra, de rocha. (castelán: Petronila)
PetronioLatín: Duro coma un coio, coma unha pedra. (castelán: Petronio)
PetuniaLatín: Flor, petunia. (castelán: Petunia)
PíaLatín: Veneradora dos pais, devota, piadosa. (castelán: Pía)
PiedadeLatín: Piedade. (castelán: Piedad)
PilarLatín: Columna. (castelán: Pilar)
PíoLatín: Piadoso, devoto. (castelán: Pío)
PlatónGrego: Ancho de costas. (castelán: Platón)
PlinioLatín: Que ten moitos dons. (castelán: Plinio)
PlutarcoGrego: Gobernante rico. (castelán: Plutarco)
PolicarpoGrego: Que produce moitos froitos. (castelán: Policarpo)
PolixenaGrego: Hospitalaria. (castelán: Polixena)
PombaLatín: Pomba, rula. (castelán: Paloma)
PompeiaLatín: Fastuosa, pomposa. (castelán: Pompeya)
PompeioLatín: Pomposo, fastuoso. (castelán: Pompeyo)
PoncianoLatín: Pertencente ao mar. (castelán: Ponciano)
PoncioLatín: Pertencente ao mar. (castelán: Poncio)
PorfiriaGrego: Da cor da púrpura. (castelán: Porfiria)
PorfirioGrego: Purpúreo, da cor da púrpura. (castelán: Porfirio)
PortalLatín: Portal. (castelán: Portal)
PrácidaLatín: Tranquila, apracíbel. (castelán: Plácida)
PrácidoLatín: Tranquilo, apracíbel. (castelán: Plácido)
PráxedesGrego: Acontecemento. (castelán: Práxedes)
PreciosaLatín: Preciosa, bela, de grande valor ou estima. (castelán: Preciosa)
PresentaciónLatín: Presentar, facer visíbel. (castelán: Presentación)
PríamoGrego: Comprador. (castelán: Príamo)
PrimitivaLatín: Primitiva, orixinaria. (castelán: Primitiva)
PrimitivoLatín: Primitivo, orixinario. (castelán: Primitivo)
PrimoLatín: Primeiro, o primeiro fillo. (castelán: Primo)
PriscaLatín: Antiga, venerábel. (castelán: Prisca)
PriscilaLatín: Antiga, vella, venerábel. (castelán: Priscila)
PriscilianoLatín: Moi venerábel. (castelán: Prisciliano)
PriscilioLatín: Venerábel, vello. (castelán: Priscilio)
PriscoLatín: Venerábel. (castelán: Prisco)
ProcopioGrego: Que camiña cara adiante. (castelán: Procopio)
PrósperaLatín: Próspera. (castelán: Próspera)
PrósperoLatín: Próspera. (castelán: Próspero)
PrudenciaLatín: Prudencia. (castelán: Prudencia)
PrudencioLatín: Previsor, que prevé. (castelán: Prudencio)
PtolomeoGrego: Combate. (castelán: Ver Tolomeo)
PublioLatín: Do pobo, pertencente ao pobo. (castelán: Publio)
PuraLatín: Pura, casta. (castelán: Pura)
PurificaciónLatín: Purificación, expiación. (castelán: Purificación)

Recibe todas as noticias da Mesa no teu correo electrónico

Subscrición á ReMesa

Carriño da compra