Manifestos

IGUALDADE LINGÜÍSTICA: LIBERDADE, PLURALIDADE E DEMOCRACIA

O dereito dos pobos e das persoas a empregaren a súa lingua é un dereito humano. O dereito de uso pleno é garantía de democracia, de liberdade e de progreso social.

A diversidade lingüística, o seu recoñecemento e o seu exercicio, non son un capricho. Son necesidade para vivir con dignidade colectiva nunha sociedade plural, democrática e xusta, que non admita o odio. Contra ninguén. Tampouco por motivos de lingua.

No Estado español o 45% dos seus cidadáns viven en territorios con lingua propia diferente do castelán. Somos millóns os que queremos facelo con toda normalidade, con toda liberdade, en igualdade de condicións, nas mesmas que calquera cidadán en español, o que actualmente non é posíbel.

O Estado español debe cumprir os acordos e tratados internacionais que ratificou, como a Carta europea das linguas rexionais ou minoritarias, así como documentos consensuados pola sociedade civil, entidades de recoñecemento internacional e expertos tales como a Declaración universal dos dereitos lingüísticos ou o Protocolo para a garantía dos dereitos lingüísticos.

Débese garantir tamén a igualdade, a liberdade e a xustiza para toda a cidadanía nun estado democrático baseado nos valores dos dereitos humanos, a diversidade, e o pluralismo. Un estado debe ser excluínte con todas as discriminacións sexa cal for a súa razón, tamén a lingüística. Ademais, este estado, que parte dunha tradición monolingüe na administración central, debe de ser consciente da situación de discriminación á que foron sometidos os falantes destas linguas e xerar políticas activas de recuperación da súa dignidade e autoestima que permitan o exercicio efectivo dos dereitos lingüísticos.

Por todo isto, emprazamos a todos os partidos políticos a asumiren os seguintes principios de igualdade lingüística, para garantir unhas sociedades xustas, realmente plural e democrática, con dereitos e deberes efectivamente iguais para todos e non só para aqueles que utilizan o castelán:

A Mesa mantén a súa actividade grazas ás socias e socios.
Colabora connosco asociándote

1. As linguas propias distintas do castelán deben gozar dos mesmos dereitos e deberes que se recoñecen ao castelán.

2. Entre estes dereitos, atópase en primeiro lugar o deber de coñecemento, sen o cal existe unha desigualdade manifesta, como linguas oficiais, respecto ao castelán, que si goza deste deber. Para este recoñecemento son necesarias medidas adecuadas para estender o coñecemento xeralizado das linguas nos seus respectivos territorios.

3. O Estado debe de asumir de feito e de dereito –non só retoricamente, como até agora– a súa condición de plurilingüe na súa lexislación e as súas administracións, a comezar pola súa Constitución, e seguir o exemplo das sociedades plurilingües máis avanzadas como a Bélxica, a Suíza ou o Canadá. A administración do Estado que rexe a cidadanía dos territorios con lingua propia diferente do castelán debe permitir esa realidade plurilingüe e poder funcionar nas diferentes linguas independentemente da súa situación física. É o caso das Cortes Xerais, os Tribunais Constitucional, Supremo e a Audiencia Nacional ou organismos como a Axencia Tributaria ou a Seguridade Social.

4. É preciso apoiar reformas estatutarias para a oficialidade das linguas propias que aínda non son oficiais nunha parte ou na totalidade do territorio onde se falan.

5. Para garantir a igualdade lingüística, o Estado debe estender deberes e dereitos dos que até agora só se beneficiou o castelán, como son a capacitación en linguas propias do persoal de todas as administracións públicas, incluída a de xustiza, o seu uso xeralizado nas páxinas oficiais e o seu recoñecemento a nivel internacional e paridade co castelán. Así mesmo debe pór fin á imposición legal exclusiva do castelán na normativa estatal, que afecta de maneira frontal ao ámbito económico e singularmente á etiquetaxe, e debe de emprender unha política decidida para rematar coas discriminacións lingüísticas e para difundir o coñecemento e o respecto por todas as nosas linguas.

6. Os poderes do Estado non deben de ser nunca arietes contra a promoción das linguas do estado nin as divisións administrativas, dentro ou fóra do seu territorio, escusas para limitar os dereitos lingüísticos. Débese permitir o uso administrativo das distintas linguas entre territorios do mesmo espazo lingüístico sen barreiras e asinando acordos para a recepción recíproca de medios de comunicación dentro deses espazos lingüísticos.

Reclamamos respecto real, baseado en dereitos e deberes e na actuación comprometida de todos os poderes do Estado. Con isto gañará a convivencia, gañarán as nosas sociedades, gañará a democracia e gañará a igualdade.

Pluralitat lingüística Pluralidade lingüística Hizkuntza-aniztasuna Pluralidá llingüística Pluralidat lingüistica

A Mesa mantén a súa actividade grazas ás socias e socios.
Colabora connosco asociándote

Deixar o teu apoio a esta campaña

XHTML: Podes usar as seguintes etiquetas: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

[1448] apoios para “IGUALDADE LINGÜÍSTICA: LIBERDADE, PLURALIDADE E DEMOCRACIA”

 1. María Loureiro González / Vigo / Profesora [hai 2 anos / cód:4273 ]

 2. María dos Anxos López Otero / Nigrán / Profesora [hai 2 anos / cód:4272 ]

 3. Teresa Lillo Pichel / Mondariz Balneario / Profesora [hai 2 anos / cód:4271 ]

 4. Antón Méixome / Pontevedra / Técnico de asesoramento [hai 2 anos / cód:4270 ]

 5. Cruz Domínguez / Baiona / Ensinante [hai 2 anos / cód:4269 ]

 6. Martina Martínez Pérez / Teo / Educación [hai 2 anos / cód:4268 ]

 7. Pilar Amaro Caamaño / A Coruña / Profesora [hai 2 anos / cód:4267 ]

 8. Gustavo Fernandez Maestu / Vigo [hai 2 anos / cód:4266 ]

 9. Rebeca Cao Brey / A Coruña / Hosteleira [hai 2 anos / cód:4265 ]

 10. Marcos Chavarría Teijeiro / Lugo / Profesor de Ensino Secundario [hai 2 anos / cód:4264 ]

 11. Alfonso Díaz Andred / Ponte Vedra / Mestre [hai 2 anos / cód:4263 ]

 12. Maria Rita Rubianes Rodrìguez / Vilagarcia d Arousa / Profesora de Educaciòn Primaria [hai 2 anos / cód:4262 ]

 13. Francisco Xavier Sotelo Rua / Bueu / Engenheiro Informático [hai 2 anos / cód:4261 ]

 14. Xoel Tejo Carrera / Vigo / Empresario [hai 2 anos / cód:4260 ]

 15. Xesús Ramón GONZÁLEZ BOÁN / Vigo / Xubilado [hai 2 anos / cód:4259 ]

 16. Álvaro Fernández Braña / Vigo / Enxeñeiro [hai 2 anos / cód:4258 ]

 17. María Esther Vázquez Otero / Santiago Compostela / Docente [hai 2 anos / cód:4257 ]

 18. Milagros Domínguez Domínguez / Pontevedra / Enfermeira [hai 2 anos / cód:4256 ]

 19. M Mercedes Pérez Valado / Toledo [hai 2 anos / cód:4255 ]

 20. Olga Susana Rojo Carrasco / Ourense / Naturópata [hai 2 anos / cód:4254 ]

 21. Nuria Núñez Rolán / Campobecerros / Dependienta [hai 2 anos / cód:4253 ]

 22. Daniel mendez alonso / Vigo / Recepcionista [hai 2 anos / cód:4252 ]

 23. María do Carme Vilas Iglesias / S. de Compostela / Ensinante [hai 2 anos / cód:4251 ]

 24. Margarita Díaz Andrés / Viascon / Técnico superior INE [hai 2 anos / cód:4250 ]

 25. Manuel Piornedo / A Gudiña [hai 2 anos / cód:4249 ]

 26. Maria Perez Millan / Ourense / Pensionista [hai 2 anos / cód:4248 ]

 27. Anxo Sindìn Ferreira / Vigo / Tècnico [hai 2 anos / cód:4247 ]

 28. Vicente Mohedano / Teo / Actor [hai 2 anos / cód:4246 ]

 29. Fabio Salgado Hermida / Vigo / Músico [hai 2 anos / cód:4245 ]

 30. Alba Blanco Pérez / Marín / Mestra [hai 2 anos / cód:4244 ]

 31. Juan Carlos Diéguez laranjo / Ourense [hai 2 anos / cód:4243 ]

 32. Pablo Gonzalez Martinez / O Porriño / Mestre [hai 2 anos / cód:4242 ]

 33. Manuel cruz Rodríguez / Vigo / Asteleiros [hai 2 anos / cód:4241 ]

 34. Uxío Vázquez Gómez / Vigo [hai 2 anos / cód:4240 ]

 35. Serxio Vázquez Alonso / Vigo / Educador Social [hai 2 anos / cód:4239 ]

 36. Modesto González Casal / A Estrada [hai 2 anos / cód:4238 ]

 37. Mariña Area Falcón / Cambados / Estudante [hai 2 anos / cód:4237 ]

 38. Luisa Bueno Rendo / Santiago de Compostela / Jubilada [hai 2 anos / cód:4236 ]

 39. Ricardo Alonso Fernández / Tui / docencia [hai 2 anos / cód:4235 ]

 40. Alexandre Alonso Alonso / Pontevedra / Tradutor Administración de Xustiza [hai 2 anos / cód:4234 ]

 41. maria dolores alonso / Rinlo-ribadeo / Clase pasiva [hai 2 anos / cód:4233 ]

 42. Manuel Rey Puente / Bóveda / Farmacéutico [hai 2 anos / cód:4232 ]

 43. Ana Patricia Vázquez García / Monterroso / A opositar [hai 2 anos / cód:4231 ]

 44. Marta Moreira Fontán / Mos / Mestra de A.L. [hai 2 anos / cód:4230 ]

 45. Irene Moreira Fontán / O Porriño / Directora de Escena [hai 2 anos / cód:4229 ]

 46. Ana Carreira Varela / Lugo / Teatro [hai 2 anos / cód:4228 ]

 47. Viky Rodríguez Rodríguez / Pontevedra / Mestra xubilada [hai 2 anos / cód:4227 ]

 48. Beatriz Gómez Campos / Campo Lameiro / Administrativa [hai 2 anos / cód:4226 ]

 49. María Pilar González Casas / As Neves / Mestra [hai 2 anos / cód:4225 ]

 50. María del Carmen Silva Rodríguez / Boiro / Docente [hai 2 anos / cód:4224 ]

 51. Cristina / Vigo / Bióloga [hai 2 anos / cód:4223 ]

 52. Carmen / Vigo / Xubilada [hai 2 anos / cód:4222 ]

 53. Kiko Chivite / Mondariz / Veterinario [hai 2 anos / cód:4221 ]

 54. Gabriel Álvarez Martínez / Carvalhinho / Tradutor [hai 2 anos / cód:4220 ]

 55. Víctor Sotelo Rúa / Cangas do Morrazo / Desenvolvemento Software [hai 2 anos / cód:4219 ]

 56. Ana B. Vázquez / Boiro / Profesora [hai 2 anos / cód:4218 ]

 57. Chelo Hermo Somoza / Boiro / Ama de casa [hai 2 anos / cód:4217 ]

 58. Antonio Ricón Rodríguez / Vigo / Profe [hai 2 anos / cód:4216 ]

 59. Pedro Magariños / Ogrobe [hai 2 anos / cód:4215 ]

 60. Carme Vilariño Vilariño / A Coruña / Formación [hai 2 anos / cód:4214 ]

 61. Jorge Couto Catoira / A Coruña / Enfermeiro especialista en E. Familiar e Comunitaria [hai 2 anos / cód:4213 ]

 62. Eva Salgado Martínez [hai 2 anos / cód:4212 ]

 63. Sabela Méndez Casteleiro / O Rosal / Estudante [hai 2 anos / cód:4211 ]

 64. Xavier Rodríguez Fernández / Nigrán / Funcionario [hai 2 anos / cód:4210 ]

 65. Luís González Rodríguez / Vigo / Profesor [hai 2 anos / cód:4209 ]

 66. Ángeles López Folla / Córgomo / Profesora [hai 2 anos / cód:4208 ]

 67. María Otero Baamonde / Vigo / Enfermeira [hai 2 anos / cód:4207 ]

 68. Manuel César Vila / Compostela / Professor [hai 2 anos / cód:4206 ]

 69. María Cristina Nogueiras Ezquerra / Vigo [hai 2 anos / cód:4205 ]

 70. Camilo Fiz Vázquez Díaz-Albo / Ponteareas [hai 2 anos / cód:4204 ]

 71. Catonio Rodríguez Rivera / Vigo / Mestre [hai 2 anos / cód:4203 ]

 72. Concepcion / Santiago de compostela [hai 2 anos / cód:4202 ]

 73. Mari Carmen Boo Romero / Porto do Son / Empregada [hai 2 anos / cód:4201 ]

 74. Amparo Cereixo Silvs / Rois / Profesora [hai 2 anos / cód:4200 ]

 75. Isabelle Kerdudo / Santiago / Docente [hai 2 anos / cód:4199 ]

 76. Cristina Rua Castro [hai 2 anos / cód:4198 ]

 77. Esther celeiro alvarez / Lugo / Profesora [hai 2 anos / cód:4197 ]

 78. Óscar Iglesias Resúa / Rianxo / Estudante [hai 2 anos / cód:4196 ]

 79. Odilo González Carnero / Compostela / Engenheiro informático [hai 2 anos / cód:4195 ]

 80. J. David Conde Lourido / Santiago de Compostela / Técnico de museos [hai 2 anos / cód:4194 ]

 81. Raúl Ares Fachado / Rianxo [hai 2 anos / cód:4193 ]

 82. Verónica Santos Cordeiro / Cangas do Morrazo / Estudante [hai 2 anos / cód:4192 ]

 83. Esther Facal / Teo / Xubilada [hai 2 anos / cód:4191 ]

 84. María Dolores Vicente Vicente / Rianxo / Personal laboral. Limpadora [hai 2 anos / cód:4190 ]

 85. Elvira Torres Suárez / Rianxo [hai 2 anos / cód:4189 ]

 86. Dores Vidal Peón / A Estrada [hai 2 anos / cód:4188 ]

 87. Sofía Rama Lorenzo / Teo / Docente [hai 2 anos / cód:4187 ]

 88. Mª Carmen Félix / Pontevedra [hai 2 anos / cód:4186 ]

 89. David Rego Cabanas / Foz [hai 2 anos / cód:4185 ]

 90. Pablo Lourido Fernández / Vigo [hai 2 anos / cód:4184 ]

 91. Cristina dopazo vazquez / Vigo [hai 2 anos / cód:4183 ]

 92. MARTINA VIEITEZ FERRO / CAMPO LAMEIRO / Autónomo [hai 2 anos / cód:4182 ]

 93. Xavier Díaz / Xaén (residencia) A Coruña (nacemento) / Profesor universitario [hai 2 anos / cód:4181 ]

 94. Concepción Brey Abraldes / A Coruña / Prexubilada (Adva) [hai 2 anos / cód:4180 ]

 95. Noel Malvido Cruz / Cangas do Morrazo / Estudante [hai 2 anos / cód:4179 ]

 96. Xosé Ramón González Losada / Ourense / xubilado [hai 2 anos / cód:4178 ]

 97. Roxelio Fernández Portela / O Rosal / Avogado [hai 2 anos / cód:4177 ]

 98. Luis Couto Lorenzo / Lalin / Funcionario [hai 2 anos / cód:4176 ]

 99. Beatriz Carballa Alonso / Tui / Mestra [hai 2 anos / cód:4175 ]

 100. Raquel Monteso Fernandez / Vigo / Administracion publica [hai 2 anos / cód:4174 ]

 101. Rubén Mayo Giraut / A Baña / Enxeñaría industrial [hai 2 anos / cód:4173 ]

 102. Xosé Abelleira Del Río / Serra de Outes / Profesor [hai 2 anos / cód:4172 ]

 103. Concepción Casteleiro Borrego / O Rosal / Mestra [hai 2 anos / cód:4171 ]

 104. Fernando Rodríguez Carpizo / Vigo / Operario do metal [hai 2 anos / cód:4170 ]

 105. Ramón Molinos Crespo / Mos / Docente [hai 2 anos / cód:4169 ]

 106. Teresa Csllís Sol / O Rosal / Mestra xubilada [hai 2 anos / cód:4168 ]

 107. PILAR C / Vilagarcía de Arousa [hai 2 anos / cód:4167 ]

 108. Irene Romero Iturralde / Vigo / Profesora [hai 2 anos / cód:4166 ]

 109. Maria Jose Andrade PerezĹ / Nigran / Xubilada [hai 2 anos / cód:4165 ]

 110. Salvador del Rio / MOAÑA / Actor [hai 2 anos / cód:4164 ]

 111. Sarai Gonzalez Carrasco [hai 2 anos / cód:4163 ]

 112. Fernando Rodríguez Brea / Vigo / Biólogo da Xunta de Galicia [hai 2 anos / cód:4162 ]

 113. Carlos Igrexas Martínez / Redondela / Empregado público [hai 2 anos / cód:4161 ]

 114. Angeles Vilas González / Vilagarcía de Arousa / Mestra [hai 2 anos / cód:4160 ]

 115. Jose Antonio Pose Rodriguez / Vedra / Profesor [hai 2 anos / cód:4159 ]

 116. Mónica Góñez Silva / Fisterra / Docente [hai 2 anos / cód:4158 ]

 117. Luisa Méijome Quinteiro / O Carballiño / Docente [hai 2 anos / cód:4157 ]

 118. Guillermo Elías Alonso / Madrid / Programador [hai 2 anos / cód:4156 ]

 119. Socorro García Conde / Santiago de Compostela / Administración pública [hai 2 anos / cód:4155 ]

 120. Maria Xose Mariño / Cangas [hai 2 anos / cód:4154 ]

 121. Concha Álvarez Martínez / Ourense / Xubilada [hai 2 anos / cód:4153 ]

 122. María Jesús Fernández da Costa / Allariz / profesora [hai 2 anos / cód:4152 ]

 123. Xoán Paulo Burgos Casas / Sanxenxo / Labrego [hai 2 anos / cód:4151 ]

 124. Manuel Castelao Ouzande / Porto do Son / Estudante [hai 2 anos / cód:4150 ]

 125. Carme Gómez García / Verín / Mestra xubilada [hai 2 anos / cód:4149 ]

 126. Cruz Martínez Vilas / Vigo / TCAE [hai 2 anos / cód:4148 ]

 127. Flora Rodríguez Vilasó / A Pobra do Caramiñal / Mestra xubilada [hai 2 anos / cód:4147 ]

 128. Fran Rei García / Oleiros / Opositor [hai 2 anos / cód:4146 ]

 129. Rosa María Estévez Gantes / Cangas do Morrazo [hai 2 anos / cód:4145 ]

 130. Irene Santiago / Marín / Profesora [hai 2 anos / cód:4144 ]

 131. Victoria Seijas Suárez / Vilagarcía de Arousa / Mestra [hai 2 anos / cód:4143 ]

 132. Camilo Vázquez García / Vigo / Xubilado [hai 2 anos / cód:4142 ]

 133. Pablo Rodal Albes / Vigo [hai 2 anos / cód:4141 ]

 134. María José Lubián Fernández / Vigo / Consultora [hai 2 anos / cód:4140 ]

 135. Jose Francisco Cao Balboa / Vedra / Pensionista [hai 2 anos / cód:4139 ]

 136. María J.Conde Tomé / Vilagarcía de Arousa [hai 2 anos / cód:4138 ]

 137. Xosé Carlos Caramés López / Ourense / Xubilado [hai 2 anos / cód:4137 ]

 138. Juan Carlos Rodríguez Rodríguez / Allariz [hai 2 anos / cód:4136 ]

 139. Xosé Luís Alonso González / Pontevedra / Fotógrafo [hai 2 anos / cód:4135 ]

 140. Xurxo Fernández Martínez / Vigo / Profesor de ensino secundario [hai 2 anos / cód:4134 ]

 141. Xurxo Nóvoa / Vigo / Poeta [hai 2 anos / cód:4133 ]

 142. Xoán Manuel García Bouzas / Teo (A Coruña) / Periodista [hai 2 anos / cód:4132 ]

 143. Manuela Esther Veiras Bello / A CORUÑA / Xubilada [hai 2 anos / cód:4131 ]

 144. Rossana Couto Lago [hai 2 anos / cód:4130 ]

 145. Eduardo Díaz Andrés / Brunete / Veterinario [hai 2 anos / cód:4129 ]

 146. Eduardo Gonzalez Perez / Pontevedra / Ordenanza [hai 2 anos / cód:4128 ]

 147. Diana Mera Estévez / Vigo / Artes Escénicas [hai 2 anos / cód:4127 ]

 148. María Teresa García Portabales / Vilagarcía de Arousa / técnico laboratorio [hai 2 anos / cód:4126 ]

 149. Xosé Vilar Ferreiro / Vilariño Frio (Montederramo) / Xubilado [hai 2 anos / cód:4125 ]

 150. Dolores Santome Barros / Alcala de Henares / Limpiadora [hai 2 anos / cód:4124 ]

 151. antonio lópez nogueira / moaña / cientìfico ambientalista [hai 2 anos / cód:4123 ]

 152. María Armesto Fanego / Cangas / Dramaturga e Directora [hai 2 anos / cód:4122 ]

 153. Andrés Blasco Arnáiz / Laguna de Duero, Valladolid / Psicólogo [hai 2 anos / cód:4121 ]

 154. Mónica Fernández Valencia / Barbadás [hai 2 anos / cód:4120 ]

 155. Ánxeles Cuña Bóveda / Ourense [hai 2 anos / cód:4119 ]

 156. Beatriz Fernández da Costa / Allariz / Veterinaria [hai 2 anos / cód:4118 ]

 157. Antonio Durán Sánchez / a estrada [hai 2 anos / cód:4117 ]

 158. César Mouriño Suárez / Vilavidal - Ramirás / Estudante [hai 2 anos / cód:4116 ]

 159. Rober Montesinos Dos Santos / Castromil (Zamora) / Desempregado [hai 2 anos / cód:4115 ]

 160. Ramón Rey González / Rianxo / Xuvilado [hai 2 anos / cód:4114 ]

 161. Xesús Bermúdez Tellado [hai 2 anos / cód:4113 ]

 162. Esther Iglesias Taboada / Vigo [hai 2 anos / cód:4112 ]

 163. Sonia Fontenla Serrapuo / Pontevedra / Sergas [hai 2 anos / cód:4111 ]

 164. Germán Martínez Uceira / Neda / Educador social [hai 2 anos / cód:4110 ]

 165. Mónica Camaño / Santiago de Compostela / Actriz [hai 2 anos / cód:4109 ]

 166. Maria José García Gómez / Redondela / Operaria [hai 2 anos / cód:4108 ]

 167. Rodrigo Serrapio Valcarcel / A Estrada / Enxeñeiro [hai 2 anos / cód:4107 ]

 168. Merced Castro Otero / Vigo / Fogar [hai 2 anos / cód:4106 ]

 169. Marià Vilaró / Vic / dissenyador [hai 2 anos / cód:4105 ]

 170. Francisco Susavila Csjaraville / Brión / Xubilado [hai 2 anos / cód:4104 ]

 171. Eudoxio Vázquez alvarez / Gomesende / Xuvilado [hai 2 anos / cód:4103 ]

 172. Xesús M. Mosquera Carregal / A Coruña / Técnico de normalización lingüística [hai 2 anos / cód:4102 ]

 173. Xosé Senén Carrón Curros / A Coruña / Atención ao cliente [hai 2 anos / cód:4101 ]

 174. Anxo Iglesias Covelo / Teis. Vigo / sindical [hai 2 anos / cód:4100 ]

 175. Pepa Barreiro García / Cangas / Actriz [hai 2 anos / cód:4099 ]

 176. Sonia Fontenla Serrapuo / Pontevedra / Sanidade [hai 2 anos / cód:4098 ]

 177. Anxos Bouzada Fernández / Cangas / Xubilada [hai 2 anos / cód:4097 ]

 178. Agustín Bayo Rodríguez / Lalín / ORIENTADOR LABORAL [hai 2 anos / cód:4096 ]

 179. Belén García Suárez / Vigo [hai 2 anos / cód:4095 ]

 180. María Asunción Veloso Peaguda / Moaña / Xubilada [hai 2 anos / cód:4094 ]

 181. Chusa Couñago Míguez / Vigo / Animadora Sociocultural [hai 2 anos / cód:4093 ]

 182. Antonio Molexón Domínguez / A Coruña [hai 2 anos / cód:4092 ]

 183. Jose Luis Saavedra Cepeda / Santiago de Compostela / Funcionario [hai 2 anos / cód:4091 ]

 184. Camilo Vila García / Xinzo de Limia / Educador [hai 2 anos / cód:4090 ]

 185. Margarita Carballo camiña / Teo / Parada [hai 2 anos / cód:4089 ]

 186. Celso Diaz / Barcelona / Decoración [hai 2 anos / cód:4088 ]

 187. Noa Valiño / Teo [hai 2 anos / cód:4087 ]

 188. Estrella Iglesias Durán / Chapela /Redondela / Ama de casa [hai 2 anos / cód:4086 ]

 189. Carme M Romero Rodríguez / Santiago de Compostela / Ensino [hai 2 anos / cód:4085 ]

 190. Andrés Otero Martínez / Betanzos / Mestre [hai 2 anos / cód:4084 ]

 191. Pilar Fernández Pazos / Santiago de Compostela / Auxiliar administrativa [hai 2 anos / cód:4083 ]

 192. Rosa Martínez Vilas / Vigo [hai 2 anos / cód:4082 ]

 193. Xesús Domínguez / Compostela / Protésico dental [hai 2 anos / cód:4081 ]

 194. Luís Miguel Lustres Blanco / Vigo / Profesor de Eoi xubilado [hai 2 anos / cód:4080 ]

 195. Pedro / Lugo / Conductor profesional [hai 2 anos / cód:4079 ]

 196. Roberto Coira Paredes / Baamonde / Hostelería [hai 2 anos / cód:4078 ]

 197. Iolanda Otero Barroso / Ourense / Desempregada [hai 2 anos / cód:4077 ]

 198. Rosario María / Almería / Docente [hai 2 anos / cód:4076 ]

 199. Bryan Martínez Oanes / Ponteceso / Estudante [hai 2 anos / cód:4075 ]

 200. Helena Pereiras Villamayor / Silleda, Pontevedra / Estudante [hai 2 anos / cód:4074 ]

Doazóns

Realiza unha achega económica puntual para axudar no funcionamento da asociación. Colabora aquí

Ler máis
Nais e Pais polo Ensino en Galego

Colectivo constituído por un grupo de persoas preocupadas pola inexistencia de oferta educativa en galego e polo escaso valor social que segue a ter a nosa lingua. Saber máis

Ler máis
Observatorio de Dereitos Lingüísticos

Membros da xudicatura, da avogacía, sociolingüístas, docentes universitarios e profesionais do Dereito, sensibilizados co a lingua galega. Saber máis

Ler máis
Fundación Vía Galego

Fomentar o intercambio cultural cos outros territorios pertencentes ao sistema linguístico galego-portugués. Saber máis

Ler máis