Manifestos

IGUALDADE LINGÜÍSTICA: LIBERDADE, PLURALIDADE E DEMOCRACIA

O dereito dos pobos e das persoas a empregaren a súa lingua é un dereito humano. O dereito de uso pleno é garantía de democracia, de liberdade e de progreso social.

A diversidade lingüística, o seu recoñecemento e o seu exercicio, non son un capricho. Son necesidade para vivir con dignidade colectiva nunha sociedade plural, democrática e xusta, que non admita o odio. Contra ninguén. Tampouco por motivos de lingua.

No Estado español o 45% dos seus cidadáns viven en territorios con lingua propia diferente do castelán. Somos millóns os que queremos facelo con toda normalidade, con toda liberdade, en igualdade de condicións, nas mesmas que calquera cidadán en español, o que actualmente non é posíbel.

O Estado español debe cumprir os acordos e tratados internacionais que ratificou, como a Carta europea das linguas rexionais ou minoritarias, así como documentos consensuados pola sociedade civil, entidades de recoñecemento internacional e expertos tales como a Declaración universal dos dereitos lingüísticos ou o Protocolo para a garantía dos dereitos lingüísticos.

Débese garantir tamén a igualdade, a liberdade e a xustiza para toda a cidadanía nun estado democrático baseado nos valores dos dereitos humanos, a diversidade, e o pluralismo. Un estado debe ser excluínte con todas as discriminacións sexa cal for a súa razón, tamén a lingüística. Ademais, este estado, que parte dunha tradición monolingüe na administración central, debe de ser consciente da situación de discriminación á que foron sometidos os falantes destas linguas e xerar políticas activas de recuperación da súa dignidade e autoestima que permitan o exercicio efectivo dos dereitos lingüísticos.

Por todo isto, emprazamos a todos os partidos políticos a asumiren os seguintes principios de igualdade lingüística, para garantir unhas sociedades xustas, realmente plural e democrática, con dereitos e deberes efectivamente iguais para todos e non só para aqueles que utilizan o castelán:

A Mesa mantén a súa actividade grazas ás socias e socios.
Colabora connosco asociándote

1. As linguas propias distintas do castelán deben gozar dos mesmos dereitos e deberes que se recoñecen ao castelán.

2. Entre estes dereitos, atópase en primeiro lugar o deber de coñecemento, sen o cal existe unha desigualdade manifesta, como linguas oficiais, respecto ao castelán, que si goza deste deber. Para este recoñecemento son necesarias medidas adecuadas para estender o coñecemento xeralizado das linguas nos seus respectivos territorios.

3. O Estado debe de asumir de feito e de dereito –non só retoricamente, como até agora– a súa condición de plurilingüe na súa lexislación e as súas administracións, a comezar pola súa Constitución, e seguir o exemplo das sociedades plurilingües máis avanzadas como a Bélxica, a Suíza ou o Canadá. A administración do Estado que rexe a cidadanía dos territorios con lingua propia diferente do castelán debe permitir esa realidade plurilingüe e poder funcionar nas diferentes linguas independentemente da súa situación física. É o caso das Cortes Xerais, os Tribunais Constitucional, Supremo e a Audiencia Nacional ou organismos como a Axencia Tributaria ou a Seguridade Social.

4. É preciso apoiar reformas estatutarias para a oficialidade das linguas propias que aínda non son oficiais nunha parte ou na totalidade do territorio onde se falan.

5. Para garantir a igualdade lingüística, o Estado debe estender deberes e dereitos dos que até agora só se beneficiou o castelán, como son a capacitación en linguas propias do persoal de todas as administracións públicas, incluída a de xustiza, o seu uso xeralizado nas páxinas oficiais e o seu recoñecemento a nivel internacional e paridade co castelán. Así mesmo debe pór fin á imposición legal exclusiva do castelán na normativa estatal, que afecta de maneira frontal ao ámbito económico e singularmente á etiquetaxe, e debe de emprender unha política decidida para rematar coas discriminacións lingüísticas e para difundir o coñecemento e o respecto por todas as nosas linguas.

6. Os poderes do Estado non deben de ser nunca arietes contra a promoción das linguas do estado nin as divisións administrativas, dentro ou fóra do seu territorio, escusas para limitar os dereitos lingüísticos. Débese permitir o uso administrativo das distintas linguas entre territorios do mesmo espazo lingüístico sen barreiras e asinando acordos para a recepción recíproca de medios de comunicación dentro deses espazos lingüísticos.

Reclamamos respecto real, baseado en dereitos e deberes e na actuación comprometida de todos os poderes do Estado. Con isto gañará a convivencia, gañarán as nosas sociedades, gañará a democracia e gañará a igualdade.

Pluralitat lingüística Pluralidade lingüística Hizkuntza-aniztasuna Pluralidá llingüística Pluralidat lingüistica

A Mesa mantén a súa actividade grazas ás socias e socios.
Colabora connosco asociándote

Deixar o teu apoio a esta campaña

XHTML: Podes usar as seguintes etiquetas: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

[1448] apoios para “IGUALDADE LINGÜÍSTICA: LIBERDADE, PLURALIDADE E DEMOCRACIA”

 1. Silvia Fernández Bogo / Narom / Técnica de meio ambiente [hai 2 anos / cód:4686 ]

 2. Pensado Figueiras, Xosé Manuel / Mazaricos / Crego [hai 2 anos / cód:4685 ]

 3. Elena Rey / Mugardos / orientadora ESO [hai 2 anos / cód:4684 ]

 4. Arturo Loureiro Fernández / Ferrol / Pensionista [hai 2 anos / cód:4683 ]

 5. Mª MATILDE MARTÍNEZ RODRÍGUEZ / culleredo / Docencia [hai 2 anos / cód:4682 ]

 6. Roberto González Miguéns / Española (Galega) / Mestre [hai 2 anos / cód:4681 ]

 7. Olaia Ledo Díaz / Narón / Produtora audiovisual [hai 2 anos / cód:4680 ]

 8. Teresa Miguélez / Barcelona e Galiza / Atención ao cliente en empresa de transporte [hai 2 anos / cód:4679 ]

 9. Ana / Ordes / Mestra [hai 2 anos / cód:4678 ]

 10. Mercedes Prados Casal / Ferrol / Prexubilada [hai 2 anos / cód:4677 ]

 11. María Duro Santos / Santiago de Compostela / Profesora [hai 2 anos / cód:4676 ]

 12. Tareixa Ledo Regal / Gradin, 19 A - 36820 Pontecaldelas / Socióloga - Terapeuta [hai 2 anos / cód:4675 ]

 13. Fátima Anllo Riveiro / A Coruña [hai 2 anos / cód:4674 ]

 14. SAMUEL XOSÉ BALIÑAS VIDAL / Santiago de Compostela / Estudante [hai 2 anos / cód:4673 ]

 15. Lois cambeiro cives / Oleiros / Xubilado [hai 2 anos / cód:4672 ]

 16. Xacobe Abel Fernández García / Santiago de Compostela / Psicoloxía Clínica [hai 2 anos / cód:4671 ]

 17. Puri Perez Leiròs / Vigo / Profesora xubilada [hai 2 anos / cód:4670 ]

 18. Carmen Pérez leiros / Vigo / Medica [hai 2 anos / cód:4669 ]

 19. Emilio Romero Rodríguez / Cabanas / Técnico naval [hai 2 anos / cód:4668 ]

 20. Sandra Martínez Rodríguez / Betanzos [hai 2 anos / cód:4667 ]

 21. Ana María Santos Vaamonde / Brión / Profesora de Ensino Medio [hai 2 anos / cód:4666 ]

 22. Guillermina gomez barreiro / a coruña / Pensionista [hai 2 anos / cód:4665 ]

 23. Benedicta Expósito González / Vigo / Administrativa [hai 2 anos / cód:4664 ]

 24. Elvira Lago Mariño [hai 2 anos / cód:4663 ]

 25. Jose Couce Ruiz / Ferrol [hai 2 anos / cód:4662 ]

 26. Manuel Alonso Varela / Ferrol / Músico [hai 2 anos / cód:4661 ]

 27. José Emilio Pillado Montero / Cscheiras - Teo / Pensionista [hai 2 anos / cód:4660 ]

 28. Rosa Maria Conde Vieiro / Santiago / Ensino [hai 2 anos / cód:4659 ]

 29. Xosé Manuel Taboada Suárez / A Coruña / Empregado [hai 2 anos / cód:4658 ]

 30. Zeltia Burgos Tortosa / Allariz / Función publica [hai 2 anos / cód:4657 ]

 31. Marisa Vidal Collazo / Santiago / Profesora [hai 2 anos / cód:4656 ]

 32. Lidia Senra / Merín / Labrega. Deputada Parlamento Europeo [hai 2 anos / cód:4655 ]

 33. Mercedes Lomba Lamas / Ferrol / Pensionista [hai 2 anos / cód:4654 ]

 34. Manuel Ángel Rodríguez Carballeira / Fene / Xubilado [hai 2 anos / cód:4653 ]

 35. Xosé Lastra Muruais / Ferrol / Mestre [hai 2 anos / cód:4652 ]

 36. Xosé Luís González Sende / Compostela / Professor [hai 2 anos / cód:4651 ]

 37. María Isabel Fernández / Vilanova de Arousa / Profesora [hai 2 anos / cód:4650 ]

 38. Teresa Remuñán López / A Coruña / Xubilada Ensino [hai 2 anos / cód:4649 ]

 39. María Elena de Jesús Rodríguez / Ourense / Funcionaria [hai 2 anos / cód:4648 ]

 40. Carlos Rodríguez / Sada / Ilustrador [hai 2 anos / cód:4647 ]

 41. Ofelia comesaña beiro / Vigo [hai 2 anos / cód:4646 ]

 42. Carla García / A Coruña [hai 2 anos / cód:4645 ]

 43. M. Oscar Fernández Couce / Madrid [hai 2 anos / cód:4644 ]

 44. Antonia Martinez Díaz / Ferrol / Mestra [hai 2 anos / cód:4643 ]

 45. Delia Cacheda Varelade / Santiago d Compostela / Xubilada [hai 2 anos / cód:4642 ]

 46. M Teresa Riveira Roca / Ferrol [hai 2 anos / cód:4641 ]

 47. Guillermo Castro Peccis / Narón / Consultor [hai 2 anos / cód:4640 ]

 48. Iolanda Teixeiro Rei / Ferrol / Pedagoga e Profesora de Tai Chi [hai 2 anos / cód:4639 ]

 49. Xosé Luís Gómez Santos / A CORUÑA / Pensionista [hai 2 anos / cód:4638 ]

 50. Isabel carro armesto / Santiago compostela / profesora de ingles xubilada [hai 2 anos / cód:4637 ]

 51. Anuncio Morono Noia / A Coruña / Xubilado [hai 2 anos / cód:4636 ]

 52. Manuel Rodríguez Cobas / Noia / Mestre [hai 2 anos / cód:4635 ]

 53. Esther Rodriguez Muñoz / Santiago / Docente [hai 2 anos / cód:4634 ]

 54. Concha Fernández Jas / Santiago de Compostela / Profesora Intervención Sociocumitaria [hai 2 anos / cód:4633 ]

 55. Fernanda González Briones / Marín / Docente [hai 2 anos / cód:4632 ]

 56. Jose Manuel Calvete Akvarez / A Coruña / Pensionista [hai 2 anos / cód:4631 ]

 57. Juan Manuel Allegue Lopez / Neda / xubilado [hai 2 anos / cód:4630 ]

 58. Ana María Mosquera Pérez / Compostela / Docencia [hai 2 anos / cód:4629 ]

 59. Carlos Aymerich Cano / Oleiros / Profesor Universidade [hai 2 anos / cód:4628 ]

 60. Ismael Pico Pita / Ferrol [hai 2 anos / cód:4627 ]

 61. José Martínez-Romero Gandos / ARTEIXO - Pcia. de A Coruña / Psicólogo [hai 2 anos / cód:4626 ]

 62. Mónica Díaz Carrodeguas / A Coruña / A Coruña [hai 2 anos / cód:4625 ]

 63. Rosario Touriño garcia / Oleiros / Xubilada [hai 2 anos / cód:4624 ]

 64. Felicia Estévez Salazar / Santiago De Compostela [hai 2 anos / cód:4623 ]

 65. Ramón Caramelo Caramelo / Santigo de Compostela / redactor [hai 2 anos / cód:4622 ]

 66. Miguelanxo Malvido Cabirto / Vigo / Sindicalista [hai 2 anos / cód:4621 ]

 67. Alfonso Caparrós Esperante / Oleiros / Médico [hai 2 anos / cód:4620 ]

 68. Miguelanxo Malvido Cabirto / Vigo / Sindicalista [hai 2 anos / cód:4619 ]

 69. María Lourdes Fernández Lameiro / A Coruña / Administrativa [hai 2 anos / cód:4618 ]

 70. Miriam Corral Sertal / Vigo / Fisioterapeuta [hai 2 anos / cód:4617 ]

 71. María Jesús Dono González / A Coruña / Xubilada [hai 2 anos / cód:4616 ]

 72. María Isabel González Muñoz / Vigo / Directora de teatro [hai 2 anos / cód:4615 ]

 73. Montserrat Sánchez Mancebo / Compostela / Profesora [hai 2 anos / cód:4614 ]

 74. Delia Guitián Rodríguez / Lugo / Sanitaria [hai 2 anos / cód:4613 ]

 75. Sandra Mosquera Rial / Oroso / Técnico farmacia [hai 2 anos / cód:4612 ]

 76. Ana Hervés / Ordes / Autónoma [hai 2 anos / cód:4611 ]

 77. Lourdes Díaz Sánchez / Santiago / Xubilada [hai 2 anos / cód:4610 ]

 78. Mª Jesús Vázquez / Santa Cruz- Oleiros [hai 2 anos / cód:4609 ]

 79. Xosé Manuel Fernandez Costas / A Coruña / Xubilado [hai 2 anos / cód:4608 ]

 80. Irene Calvo Mosquera / ORDES [hai 2 anos / cód:4607 ]

 81. Margarita Ledo Andion / Santiago / Profesora USC [hai 2 anos / cód:4606 ]

 82. Purificacion Cabido Pérez / Santiago de Compostela / Profesora [hai 2 anos / cód:4605 ]

 83. Angela / Santiago / Educadora [hai 2 anos / cód:4604 ]

 84. Héctor Vizoso Durán / Ferrol / Administrativo [hai 2 anos / cód:4603 ]

 85. Lola Ferreiro Díaz / Compostela / Médica e feminista [hai 2 anos / cód:4602 ]

 86. António Cruz Freire / A Coruña / Animador Sociocultural [hai 2 anos / cód:4601 ]

 87. Lupe Ces Rioboo / Ferrol / Mestra xubilada [hai 2 anos / cód:4600 ]

 88. Daniel Amor Garcia / Sada / Account Manager [hai 2 anos / cód:4599 ]

 89. Inácio Martínez Orero / Ferrol / Sergas (Pensionista). [hai 2 anos / cód:4598 ]

 90. Ana López / Fene / Administrativa [hai 2 anos / cód:4597 ]

 91. María Olga Álvarez Sánchez / Vigo / Mestra [hai 2 anos / cód:4596 ]

 92. Xosé Lois Vilar Rodríguez / Xuño-Porto do Son / Xubilado [hai 2 anos / cód:4595 ]

 93. Manuel Adame Moldes / Vigo / Educador social [hai 2 anos / cód:4594 ]

 94. Daniel Espiñeira Cupeiro / A Coruña / Profesor [hai 2 anos / cód:4593 ]

 95. Concha Maneiro Santamaría / A Coruña / Xubilada [hai 2 anos / cód:4592 ]

 96. Fernando Crespo Pérez / Nigrán / Soldador [hai 2 anos / cód:4591 ]

 97. José M Fachal Sanjurjo / Vigo / Xubilado [hai 2 anos / cód:4590 ]

 98. Lucia Vizoso / Ferrol / Enfermeira [hai 2 anos / cód:4589 ]

 99. Daniel Fernández Vázquez / A Coruña / Xubilado [hai 2 anos / cód:4588 ]

 100. Concepción Sánchez Sánchez / A Coruña / Xubilada [hai 2 anos / cód:4587 ]

 101. Gabi G / A coruña [hai 2 anos / cód:4586 ]

 102. XOSÈ MARIÑO VARELA / Palas de Rei / Docente sindicalista [hai 2 anos / cód:4585 ]

 103. María José Peleteiro / Leioa / Medica [hai 2 anos / cód:4584 ]

 104. Ramiro Ouviña Ouviña / A Pobra do Caramiñal (A Coruña) / xubilado [hai 2 anos / cód:4583 ]

 105. Miguel Carricoba Armesto / Lugo / Ensino [hai 2 anos / cód:4582 ]

 106. Carlos Boullón Agrelo / A Pobra do Caramiñal / Médico [hai 2 anos / cód:4581 ]

 107. Nieves Pazos Diaz / Lugo / Traballadora Social [hai 2 anos / cód:4580 ]

 108. Amaia Perez-Izaguirre urquuzu / Vigo / Médica de familia [hai 2 anos / cód:4579 ]

 109. Ana Doval Fernández / Chantada / Estudante [hai 2 anos / cód:4578 ]

 110. Natacha Parrado / València / Tramitadora Procesal [hai 2 anos / cód:4574 ]

 111. Sara Seco Rial / Valga / Xestora de proxectos [hai 2 anos / cód:4573 ]

 112. Natalia Lage Pardo / Dexo Oleiros / Alquiler de vehículos [hai 2 anos / cód:4572 ]

 113. Clara Maseda da Veiga / Ribadeo / Estudante [hai 2 anos / cód:4571 ]

 114. Carmen Peña Hdez / Pontevedra / Bioinvestigación Universidade Vigo [hai 2 anos / cód:4567 ]

 115. Susana Mouzo / Carnota [hai 2 anos / cód:4566 ]

 116. Diana González / Vigo / Rr.hh [hai 2 anos / cód:4565 ]

 117. Maria del Carmen Alonso Comesaña / Vigo / Empregada publica [hai 2 anos / cód:4564 ]

 118. Rosana González [hai 2 anos / cód:4563 ]

 119. María Jesús Chantada Barreiro / Meaño / Camareira [hai 2 anos / cód:4562 ]

 120. Alfredo Irixoa / O Carril / Grandes almacéns [hai 2 anos / cód:4561 ]

 121. Maria I. Gómez / Vigo / Administración [hai 2 anos / cód:4560 ]

 122. Artur Galocha Vallejo / Madrid / Xornalista [hai 2 anos / cód:4559 ]

 123. Cruz Señoris / Carnota [hai 2 anos / cód:4555 ]

 124. Miguel Alonso Fernández / Brión / Cantautor e escritor [hai 2 anos / cód:4554 ]

 125. Ester Vázquez Blanco / Carnota / Mestra [hai 2 anos / cód:4553 ]

 126. Xosé Luís Santiso García / Antas de Ulla / Traballador de banca [hai 2 anos / cód:4552 ]

 127. Anxo Sánchez / Madrid / Catedrático Universidade [hai 2 anos / cód:4551 ]

 128. alberto castelos vazquez / pontedeume / parado [hai 2 anos / cód:4550 ]

 129. Marcos Vigo Novo / Narón [hai 2 anos / cód:4549 ]

 130. José María Araújo López / Poio / Medico [hai 2 anos / cód:4548 ]

 131. Lola Pestonit / Noia / Mestra [hai 2 anos / cód:4547 ]

 132. María González Iglesias / Mos / Estudante [hai 2 anos / cód:4546 ]

 133. Marcos Horro Varela [hai 2 anos / cód:4545 ]

 134. Ángeles Rodríguez Freire / Ferrol / Sanitario [hai 2 anos / cód:4544 ]

 135. Irene E. Raposo Mera / Santiago de Compostela / Enxeñeira técnica [hai 2 anos / cód:4543 ]

 136. Beatriz Vilaverde Santamariña / A Coruña / Funcionaris [hai 2 anos / cód:4542 ]

 137. Agostiño Lagoa Fraga / Carballo [hai 2 anos / cód:4541 ]

 138. Daniel cabana yañez / Lugo / Funcionario [hai 2 anos / cód:4540 ]

 139. Miguel Guisantes Alonso / Santiago de Compostela / Estudante [hai 2 anos / cód:4539 ]

 140. Cristina González Pérez / Vigo / Operaria [hai 2 anos / cód:4538 ]

 141. Carme Iglesias [hai 2 anos / cód:4537 ]

 142. Rosalía Ferreiro García / Oleiros / Profesora [hai 2 anos / cód:4536 ]

 143. Elvira Moroño Suárez / Ourense / Educación [hai 2 anos / cód:4535 ]

 144. Xoan ignacio Lopez Crespo / Queiris 15 Coiros A Coruña / Transportista) xubilado [hai 2 anos / cód:4534 ]

 145. Juan Piñeiro Chantada / CAMBADOS [hai 2 anos / cód:4533 ]

 146. Maria mosquera / Ames [hai 2 anos / cód:4532 ]

 147. Helena Caamaño Campos / Outes [hai 2 anos / cód:4531 ]

 148. Alfonso Vilares Quiroga / Mos / Xubilado [hai 2 anos / cód:4530 ]

 149. Marta Portela Fernández / Santiago de Compostela / Profesora [hai 2 anos / cód:4529 ]

 150. Malena Barreiro / Vilagarcía [hai 2 anos / cód:4528 ]

 151. Felipe García Blanco / Moaña [hai 2 anos / cód:4527 ]

 152. Emilia Cagiao Sánchez / Paderne / Perruqueira [hai 2 anos / cód:4526 ]

 153. Xosé Lois Pena Buceta / Caldas de Reis / Traballador da Administración Pública [hai 2 anos / cód:4525 ]

 154. MARÍA JOSEFA CAL LÓPEZ / IRIXOA / GRADUADO SOCIAL [hai 2 anos / cód:4524 ]

 155. Francisco Nogueiras Nodar / Santiago De Compostela / Artista [hai 2 anos / cód:4523 ]

 156. Alberto Barreiro Docampo / Betanzos / Profesor [hai 2 anos / cód:4522 ]

 157. X. Luís Ramallal Rego / Viveiro / Ensinante [hai 2 anos / cód:4521 ]

 158. Guillerme iglesias alen / O Carballiño / Funcionario [hai 2 anos / cód:4520 ]

 159. Dani Agulló López / Narón / Mestre [hai 2 anos / cód:4519 ]

 160. César García García-Conde / San Juan, Puerto Rico [hai 2 anos / cód:4518 ]

 161. M° Nieves Domínguez Castro / O Pino / Funcionaria Administración Xunta [hai 2 anos / cód:4517 ]

 162. Santiago Sánchez Sánchez / Ames / Estudante [hai 2 anos / cód:4516 ]

 163. Vicente Muñoz Hermida / A Coruña / Mestre [hai 2 anos / cód:4515 ]

 164. María José Carreira Cendán / Covas Viveiro / mestra [hai 2 anos / cód:4514 ]

 165. Oscar Fernández Guzmán / Merza [hai 2 anos / cód:4513 ]

 166. César Fernandez Guzman / Merza [hai 2 anos / cód:4512 ]

 167. Jorge Fernández Guzmán / Merza / PES [hai 2 anos / cód:4511 ]

 168. M SOCORRO GIZ GARCIA / Viveiro / Mestra [hai 2 anos / cód:4510 ]

 169. Francisco M. López Fernández / O Pino / Mestre [hai 2 anos / cód:4509 ]

 170. Imanol Bretal Enríquez / Corrubedo / Estudante [hai 2 anos / cód:4508 ]

 171. Adolfo Muíños Sánchez / Rianxo / Administración Pública [hai 2 anos / cód:4507 ]

 172. Xela Fernández Veloso / Ourense / Traballadora sergas [hai 2 anos / cód:4506 ]

 173. María Luz Pardo Merlán / Becerreá / Enfermeira [hai 2 anos / cód:4505 ]

 174. Agustina lago rivadeneira / Nigran [hai 2 anos / cód:4504 ]

 175. Lola Dieguez Alonso / Vigo [hai 2 anos / cód:4503 ]

 176. María Dolores Ferro Diz / Ponte Sampaio - Pontevedra / Profesora [hai 2 anos / cód:4502 ]

 177. Rosa Maria Álvarez Sanromán / Vigo / Mestra [hai 2 anos / cód:4501 ]

 178. Carmen Araujo Araujo / Nigrán / Mestra [hai 2 anos / cód:4500 ]

 179. Cristina Fernández Ameal / SABARÍS. BAIONA / XubilaDa. [hai 2 anos / cód:4499 ]

 180. Jose Diz / A Coruña / funcionario [hai 2 anos / cód:4498 ]

 181. María Ermitas Pérez Rey / Nigrán / Docente [hai 2 anos / cód:4497 ]

 182. Xosé Lois Moreda Rodríguez / Foz / Servizo Público [hai 2 anos / cód:4496 ]

 183. Lourdes Mosquera Rodríguez / Betanzos / Comerciante [hai 2 anos / cód:4495 ]

 184. Fernando Martínez López / Betanzos / Xastre [hai 2 anos / cód:4494 ]

 185. Mari Carme Martinez Xuncal / A Coruña / Profesora [hai 2 anos / cód:4493 ]

 186. deelfina meire dorado / Nigrán / Mestra xubilada [hai 2 anos / cód:4492 ]

 187. Lorena Martínez Xuncal / A Coruña / Profesora [hai 2 anos / cód:4491 ]

 188. Sandra Afreijo Fernández / Santiago de Compostela / Administrativa [hai 2 anos / cód:4490 ]

 189. Guadalupe Martínez Mosquera / Betanzos / Profesora [hai 2 anos / cód:4489 ]

 190. F. Xabier Álvarez Cid / Allariz / Profesor educación secundaria [hai 2 anos / cód:4488 ]

 191. Mercedes Monteagudo Poceiro / Santiago de Compostela / Profesora [hai 2 anos / cód:4487 ]

 192. Inmaculada Rodríguez Lahoz / Compostela / Profesora [hai 2 anos / cód:4486 ]

 193. Brais Ferreiro / Estudante [hai 2 anos / cód:4485 ]

 194. María Ares Calviño / Chapela , Redondela / Mestra [hai 2 anos / cód:4484 ]

 195. Luís López Alonso / LUGO / Farmacéutico [hai 2 anos / cód:4483 ]

 196. Ramón Antonio Iglesias Ferreiro / A Coruña [hai 2 anos / cód:4482 ]

 197. Inés Fernández Pérez / Domaio - Moaña [hai 2 anos / cód:4481 ]

 198. Avelino Fraiz Arias / Ribadeo / Traballador Social [hai 2 anos / cód:4480 ]

 199. María Ares Calviño / Chapela , Redondela / Mestra [hai 2 anos / cód:4479 ]

 200. XOSÉ DIEGO PÉREZ FONTES / Ourense / Funcionario [hai 2 anos / cód:4478 ]

Doazóns

Realiza unha achega económica puntual para axudar no funcionamento da asociación. Colabora aquí

Ler máis
Nais e Pais polo Ensino en Galego

Colectivo constituído por un grupo de persoas preocupadas pola inexistencia de oferta educativa en galego e polo escaso valor social que segue a ter a nosa lingua. Saber máis

Ler máis
Observatorio de Dereitos Lingüísticos

Membros da xudicatura, da avogacía, sociolingüístas, docentes universitarios e profesionais do Dereito, sensibilizados co a lingua galega. Saber máis

Ler máis
Fundación Vía Galego

Fomentar o intercambio cultural cos outros territorios pertencentes ao sistema linguístico galego-portugués. Saber máis

Ler máis