Manifestos

IGUALDADE LINGÜÍSTICA: LIBERDADE, PLURALIDADE E DEMOCRACIA

O dereito dos pobos e das persoas a empregaren a súa lingua é un dereito humano. O dereito de uso pleno é garantía de democracia, de liberdade e de progreso social.

A diversidade lingüística, o seu recoñecemento e o seu exercicio, non son un capricho. Son necesidade para vivir con dignidade colectiva nunha sociedade plural, democrática e xusta, que non admita o odio. Contra ninguén. Tampouco por motivos de lingua.

No Estado español o 45% dos seus cidadáns viven en territorios con lingua propia diferente do castelán. Somos millóns os que queremos facelo con toda normalidade, con toda liberdade, en igualdade de condicións, nas mesmas que calquera cidadán en español, o que actualmente non é posíbel.

O Estado español debe cumprir os acordos e tratados internacionais que ratificou, como a Carta europea das linguas rexionais ou minoritarias, así como documentos consensuados pola sociedade civil, entidades de recoñecemento internacional e expertos tales como a Declaración universal dos dereitos lingüísticos ou o Protocolo para a garantía dos dereitos lingüísticos.

Débese garantir tamén a igualdade, a liberdade e a xustiza para toda a cidadanía nun estado democrático baseado nos valores dos dereitos humanos, a diversidade, e o pluralismo. Un estado debe ser excluínte con todas as discriminacións sexa cal for a súa razón, tamén a lingüística. Ademais, este estado, que parte dunha tradición monolingüe na administración central, debe de ser consciente da situación de discriminación á que foron sometidos os falantes destas linguas e xerar políticas activas de recuperación da súa dignidade e autoestima que permitan o exercicio efectivo dos dereitos lingüísticos.

Por todo isto, emprazamos a todos os partidos políticos a asumiren os seguintes principios de igualdade lingüística, para garantir unhas sociedades xustas, realmente plural e democrática, con dereitos e deberes efectivamente iguais para todos e non só para aqueles que utilizan o castelán:

A Mesa mantén a súa actividade grazas ás socias e socios.
Colabora connosco asociándote

1. As linguas propias distintas do castelán deben gozar dos mesmos dereitos e deberes que se recoñecen ao castelán.

2. Entre estes dereitos, atópase en primeiro lugar o deber de coñecemento, sen o cal existe unha desigualdade manifesta, como linguas oficiais, respecto ao castelán, que si goza deste deber. Para este recoñecemento son necesarias medidas adecuadas para estender o coñecemento xeralizado das linguas nos seus respectivos territorios.

3. O Estado debe de asumir de feito e de dereito –non só retoricamente, como até agora– a súa condición de plurilingüe na súa lexislación e as súas administracións, a comezar pola súa Constitución, e seguir o exemplo das sociedades plurilingües máis avanzadas como a Bélxica, a Suíza ou o Canadá. A administración do Estado que rexe a cidadanía dos territorios con lingua propia diferente do castelán debe permitir esa realidade plurilingüe e poder funcionar nas diferentes linguas independentemente da súa situación física. É o caso das Cortes Xerais, os Tribunais Constitucional, Supremo e a Audiencia Nacional ou organismos como a Axencia Tributaria ou a Seguridade Social.

4. É preciso apoiar reformas estatutarias para a oficialidade das linguas propias que aínda non son oficiais nunha parte ou na totalidade do territorio onde se falan.

5. Para garantir a igualdade lingüística, o Estado debe estender deberes e dereitos dos que até agora só se beneficiou o castelán, como son a capacitación en linguas propias do persoal de todas as administracións públicas, incluída a de xustiza, o seu uso xeralizado nas páxinas oficiais e o seu recoñecemento a nivel internacional e paridade co castelán. Así mesmo debe pór fin á imposición legal exclusiva do castelán na normativa estatal, que afecta de maneira frontal ao ámbito económico e singularmente á etiquetaxe, e debe de emprender unha política decidida para rematar coas discriminacións lingüísticas e para difundir o coñecemento e o respecto por todas as nosas linguas.

6. Os poderes do Estado non deben de ser nunca arietes contra a promoción das linguas do estado nin as divisións administrativas, dentro ou fóra do seu territorio, escusas para limitar os dereitos lingüísticos. Débese permitir o uso administrativo das distintas linguas entre territorios do mesmo espazo lingüístico sen barreiras e asinando acordos para a recepción recíproca de medios de comunicación dentro deses espazos lingüísticos.

Reclamamos respecto real, baseado en dereitos e deberes e na actuación comprometida de todos os poderes do Estado. Con isto gañará a convivencia, gañarán as nosas sociedades, gañará a democracia e gañará a igualdade.

Pluralitat lingüística Pluralidade lingüística Hizkuntza-aniztasuna Pluralidá llingüística Pluralidat lingüistica

A Mesa mantén a súa actividade grazas ás socias e socios.
Colabora connosco asociándote

Deixar o teu apoio a esta campaña

XHTML: Podes usar as seguintes etiquetas: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

[1448] apoios para “IGUALDADE LINGÜÍSTICA: LIBERDADE, PLURALIDADE E DEMOCRACIA”

 1. Victoria Esteban Riesco / Lugo / Mestra [hai 2 anos / cód:4886 ]

 2. Manuel Domingo Fresco Rega / As Pontes / Deliniante [hai 2 anos / cód:4885 ]

 3. Alba Pedreira Sánchez / A Coruña / Hostelería [hai 2 anos / cód:4884 ]

 4. Christian Caamaño Abelenda / Pino de Val, Mazaricos [hai 2 anos / cód:4883 ]

 5. Anahi Almasia / Buenos Aires / Licenciada en psicología y escritora [hai 2 anos / cód:4882 ]

 6. Narda Ferreirós Calo / Santiago de Compostela / Administrativa [hai 2 anos / cód:4881 ]

 7. Jose Inazio Oiarbide Alustiza / Orio / Irakaslea [hai 2 anos / cód:4880 ]

 8. Manuel Forcadela / Vigo / Profesor [hai 2 anos / cód:4879 ]

 9. Mario Outeiro Iglesias / O Corgo / Profesor [hai 2 anos / cód:4878 ]

 10. XELO TEIJIDO TEIJIDO / Pontevedra [hai 2 anos / cód:4877 ]

 11. Branca Villar / Guitiriz / Masaxista /Poeta [hai 2 anos / cód:4876 ]

 12. Mercedes Rosón Ferreiro / Santiago de Compostela / Xestora cultural [hai 2 anos / cód:4875 ]

 13. Anton Tenreiro Ferreiro / Betanzos / Presidente da Asociació Socio-Cultural Lareira de soños [hai 2 anos / cód:4874 ]

 14. Xabier Losada Pérez / A Coruña [hai 2 anos / cód:4873 ]

 15. Ledicia López Rodríguez / Lugo [hai 2 anos / cód:4872 ]

 16. Carmen Corte Romero / Pontedeume (A Coruña) / Xubilada [hai 2 anos / cód:4871 ]

 17. Fina Roca / A Coruña / Xubilada [hai 2 anos / cód:4870 ]

 18. Aida Saco Beiroa / Rianxo / pianista [hai 2 anos / cód:4869 ]

 19. María do Carmo Fernández Pazos / A Coruña / Profesora [hai 2 anos / cód:4868 ]

 20. Patricia / Ames [hai 2 anos / cód:4867 ]

 21. María del carmen Boquete Castro / Naron / Jubilada [hai 2 anos / cód:4866 ]

 22. Carolina Garcia Lopez / Vigo / Xunta de Galicia [hai 2 anos / cód:4865 ]

 23. Maricarmen / Valdoviño / Pensionista [hai 2 anos / cód:4864 ]

 24. Neves Amado Señarís / A Coruña / Xubilada [hai 2 anos / cód:4863 ]

 25. Mª Carmen Castro Pereira / Valdoviño / Pensionista [hai 2 anos / cód:4862 ]

 26. Luz Darriba Magadán / Lugo / Artista [hai 2 anos / cód:4861 ]

 27. Yuri Carrazoni Mier / Compostela / Estudante [hai 2 anos / cód:4860 ]

 28. Norberto Pais / Corcubiom / Técnico Administración Local [hai 2 anos / cód:4859 ]

 29. Ángel Enrique López Pérez / Vigo [hai 2 anos / cód:4858 ]

 30. José Manuel Alfonsín Vilariño / Outes / Mtto eólico [hai 2 anos / cód:4857 ]

 31. Aurora Tasende Pombo / A Coruña / auxiliar de internado [hai 2 anos / cód:4856 ]

 32. Daniel Alexandre Espada Prieto / Fene / Fotógrafo [hai 2 anos / cód:4855 ]

 33. Guadalupe Martínez-Romero Jeremías / ARTEIXO - Pcia. de A Coruña [hai 2 anos / cód:4854 ]

 34. Berta Castaño Torrado [hai 2 anos / cód:4853 ]

 35. Pilar H. Jeremías Cela / ARTEIXO - Pcia. de A Coruña / Mestra xubilada [hai 2 anos / cód:4852 ]

 36. Miguel Anjo González García / Ferrol / Aux sanitario [hai 2 anos / cód:4851 ]

 37. Sara Álvarez Alonso / Vigo / Xubilada [hai 2 anos / cód:4850 ]

 38. Isabel Yañez Brage / Limodre-Fene / Xubilada [hai 2 anos / cód:4849 ]

 39. Amador Porta / A Estrada / hostelero [hai 2 anos / cód:4848 ]

 40. Patricia Castroman Torres / Vigo [hai 2 anos / cód:4847 ]

 41. María Teresa Vázquez Vázquez / Santiago de Compostela / Veterinarios [hai 2 anos / cód:4846 ]

 42. Maria Jose otero cobas / A coruña / Hosteleria [hai 2 anos / cód:4845 ]

 43. Gloria Fuentes Vaamonde / Santiago de Compostela / Ensinante [hai 2 anos / cód:4844 ]

 44. Isolina Rodríguez López / Lugo / Empregada pública [hai 2 anos / cód:4843 ]

 45. Rita Tojeiro Ces / Ferrol / Estudante de Grado [hai 2 anos / cód:4842 ]

 46. ruben duruelo / a coruña / instalacións deportivas [hai 2 anos / cód:4841 ]

 47. Cristina Garcia Ferreiro / Santiago de Compostela / Sanitaria [hai 2 anos / cód:4840 ]

 48. Eva Pinto Diaz / Madrid [hai 2 anos / cód:4839 ]

 49. Teresa Barcia Villalva / Barreiros / Mestra [hai 2 anos / cód:4838 ]

 50. Armando Campos Diaz / Ribadeo / Xubilado [hai 2 anos / cód:4837 ]

 51. María Esther Crespo Iglesias / Marín [hai 2 anos / cód:4836 ]

 52. Victoria Vazquez / Lugo [hai 2 anos / cód:4835 ]

 53. Juan Carlos Abad Abad / A Coruña / Mestre [hai 2 anos / cód:4834 ]

 54. M. Dolores Camba Castro / A Estrada / Funcionaria docente [hai 2 anos / cód:4833 ]

 55. Mariña Pena Blanco / A Estrada / Estudante [hai 2 anos / cód:4832 ]

 56. María Josefa Lázaro Rodriguez / LUGO / Pensionista [hai 2 anos / cód:4831 ]

 57. Enrique Campos Sáez / Santiago de Compostela / Profesor [hai 2 anos / cód:4830 ]

 58. Juan Galdo Leonardo / Cedeira / Estudante [hai 2 anos / cód:4829 ]

 59. María Blanco Corral / A Estrada / Mestra [hai 2 anos / cód:4828 ]

 60. Manuel Reyes Villar / A Estrada / Traballador da administración local [hai 2 anos / cód:4827 ]

 61. Raquel López Doce / A Estrada / Traballadora social [hai 2 anos / cód:4826 ]

 62. Pepe Pernas Piñeiroa / Barreiros / Pensionista [hai 2 anos / cód:4825 ]

 63. Lidia Freire Cuiñas / Cabanas / Protésico e hixienista dental [hai 2 anos / cód:4824 ]

 64. Matilde Gonzalez Gomez / Ribadeo / Xubilada [hai 2 anos / cód:4823 ]

 65. Xosé Manuel Abeledo Castro / Cabanas / Autónomo Electricista [hai 2 anos / cód:4822 ]

 66. Xoán X. Galdo Regueiro / Ferrol / Técnico mantemento inst. deportivas [hai 2 anos / cód:4821 ]

 67. Sonia Prados Vázquez / Narón / Preparadora laboral [hai 2 anos / cód:4820 ]

 68. Susana Fuentes Magán / Santiado de Compostela / informática [hai 2 anos / cód:4819 ]

 69. Ramón Yáñez Brage / Pontedeume / Xubilado [hai 2 anos / cód:4818 ]

 70. Isabel Piñeiro Cabalo / A Coruña / Mestra xubilada [hai 2 anos / cód:4817 ]

 71. Jesús Caamaño Carames / Ames / Enfermeiro [hai 2 anos / cód:4816 ]

 72. Anxel Fernandez Rodriguez / Valdoviño / Reformado [hai 2 anos / cód:4815 ]

 73. Rosa María Núñez Gestal / A Coruña / Xubilada [hai 2 anos / cód:4814 ]

 74. Jesús Javier Chao Lolo / Ribadeo / Parado [hai 2 anos / cód:4813 ]

 75. Chus Garcia Lopez / A Coruña / Arquiveira [hai 2 anos / cód:4812 ]

 76. Anxo Barreiro Garcia / Oleiros . A Coruña / Arquitectura [hai 2 anos / cód:4811 ]

 77. Rrosa Penabad Acevedo / Ribadeo Lugo / Xubilada do ensino [hai 2 anos / cód:4810 ]

 78. Patricia Arias Chachero / Vilagarcia de Arousa / profesora [hai 2 anos / cód:4809 ]

 79. Anton Ferreiro L. / Ferrol / Docencia [hai 2 anos / cód:4808 ]

 80. Celsa Varela / Monforte De Lemos [hai 2 anos / cód:4807 ]

 81. Rita Martínez Gude / Ribeira / Xubilada [hai 2 anos / cód:4806 ]

 82. M.Carmen González Seijas / Amorebieta (Bizkaia) / Xubilada [hai 2 anos / cód:4805 ]

 83. Xosé Antón home Núñez Álvarez / Lugo / Xubilado [hai 2 anos / cód:4804 ]

 84. Asuncion de la Peña / A Coruña / Jubilada [hai 2 anos / cód:4803 ]

 85. Juan C. Vazquez Veras / Sada / Empregado [hai 2 anos / cód:4802 ]

 86. Miriam Alonso Salgueiro / Gondomar [hai 2 anos / cód:4801 ]

 87. Lucía Santos Rodríguez / Mazaricos / Estudante [hai 2 anos / cód:4800 ]

 88. Henrique Albor Rodríguez / Madrid [hai 2 anos / cód:4799 ]

 89. Maria Carmen Barro Sueiras / Ferrol [hai 2 anos / cód:4798 ]

 90. Beatriz Sestayo Doce / Ferrol / Avogada [hai 2 anos / cód:4797 ]

 91. Emilio Carlos Aguiar Vázquez / Narón / Tubeiro [hai 2 anos / cód:4796 ]

 92. Dorinda Seijo Souto / Vigo [hai 2 anos / cód:4795 ]

 93. María Isabel Taboada Mougán / Santiago de Compostela / Educadora social [hai 2 anos / cód:4794 ]

 94. Jessica Rodríguez Alvite / Mazaricos / Educadora [hai 2 anos / cód:4793 ]

 95. Marisol García Juárez / Oleiros / Mestra [hai 2 anos / cód:4792 ]

 96. Manuel Rodríguez Fernández / A Coruña / Celador no SERGAS [hai 2 anos / cód:4791 ]

 97. HECTOR SANCHEZ / Oleiros / Pensionista [hai 2 anos / cód:4790 ]

 98. Luz Marcos Buján / Oleiros / Xubilada [hai 2 anos / cód:4789 ]

 99. Beatriz Fernandez Blanco / Redondela / Profesora [hai 2 anos / cód:4788 ]

 100. Socorro García Cuadrado / Ribadeo / Profesora [hai 2 anos / cód:4787 ]

 101. Elisa Gomez Rodriguez / Vigo [hai 2 anos / cód:4786 ]

 102. Dolores Varela Salgueiro / Lugo / Profesora xubilada [hai 2 anos / cód:4785 ]

 103. Sandra Vàzquez Dorado [hai 2 anos / cód:4784 ]

 104. Carlos Outeiro baamonde / Ferrol / Enxeñeiro [hai 2 anos / cód:4783 ]

 105. Inma Rodríguez Villar / Compostela / Ensinante [hai 2 anos / cód:4782 ]

 106. Manuel González Alvarellos / Santiago de Compostela / Profesor [hai 2 anos / cód:4781 ]

 107. Cristina Soto Sánchez Guisande / Lujo / Docente [hai 2 anos / cód:4780 ]

 108. Ana M. Abalo de Dios / Ferrol / Profesora [hai 2 anos / cód:4779 ]

 109. Xosé L. Rivera Jácome / A Coruña / Mestre [hai 2 anos / cód:4778 ]

 110. José Manuel Valdivia Moreno / Vilagarcía de Arousa / Psicoloxía [hai 2 anos / cód:4777 ]

 111. Jesús Durán Zorrilla / A Coruña / Abogado [hai 2 anos / cód:4776 ]

 112. Maria teresa meizoso alonso / Ferrol / Sanitaria [hai 2 anos / cód:4775 ]

 113. Ángeles Lesta Ramallo / Oleiros / Xubilada Ensino [hai 2 anos / cód:4774 ]

 114. Miguel Pérez Caramés / Pontevedra / Pensionista [hai 2 anos / cód:4773 ]

 115. Elena Alvarez Iglesias / Vigo [hai 2 anos / cód:4772 ]

 116. María Cruz Villaverde Peón / Pontevedra / Administración [hai 2 anos / cód:4771 ]

 117. María Jesús Piñeiro Lema / A Coruña / Xubilada do Ensino [hai 2 anos / cód:4770 ]

 118. Fuco X. Pérez Roca / Cervantes / Artesán [hai 2 anos / cód:4769 ]

 119. Daniel Melcón Martínez / Ferrol [hai 2 anos / cód:4768 ]

 120. José Luís Fernández Pérez / Lugo / Mestre xubilado [hai 2 anos / cód:4767 ]

 121. Carme Carral Corbacho / Pontevedra / ensino [hai 2 anos / cód:4766 ]

 122. Xan louzao / Touro [hai 2 anos / cód:4765 ]

 123. Natalia López López / Lugo / Mestra xubilada [hai 2 anos / cód:4764 ]

 124. Maria Sabela Alvarez Nuñez / Santiago de Compostela / Xubilada [hai 2 anos / cód:4763 ]

 125. Sandra Romaris Hortas / Compostela / Docente [hai 2 anos / cód:4762 ]

 126. Teresa de Jesús Dopico Rivera / Ferrol / Mestra [hai 2 anos / cód:4761 ]

 127. Mercedes Leobalde / Sada / Tradutora e escritora [hai 2 anos / cód:4760 ]

 128. Adela Figueroa Panisse / Lugo / Professora reformada [hai 2 anos / cód:4759 ]

 129. María Martínez de la Colina / A Coruña / Enfermera [hai 2 anos / cód:4758 ]

 130. Rosa Quinteiro Rendo / Ames / Docente [hai 2 anos / cód:4757 ]

 131. Ana Calvo Mosquera / Santiago de Compostela [hai 2 anos / cód:4756 ]

 132. Anton Rey Sueiras / Pontedeume / Xubilado [hai 2 anos / cód:4755 ]

 133. Concha Martínez Mayo / Muros / Editora [hai 2 anos / cód:4754 ]

 134. Filomena martinez diaz / Ferrol [hai 2 anos / cód:4753 ]

 135. Carmen Santos Vaamonde / Arzúa / Gandeira [hai 2 anos / cód:4752 ]

 136. Ánxela Loureiro Fernández / Ferrol / Ensino [hai 2 anos / cód:4751 ]

 137. Jose Manuel Souto Lamas / Valdoviño / Xubilado [hai 2 anos / cód:4750 ]

 138. Marta Domínguez Domínguez / Santiago de Compostela / Farmacéutica [hai 2 anos / cód:4749 ]

 139. Antonio Orozco González / Fene / Xubilado [hai 2 anos / cód:4748 ]

 140. Paula Otero Pita / Ferrol [hai 2 anos / cód:4747 ]

 141. Ángeles Roca [hai 2 anos / cód:4746 ]

 142. Paula Váquez Verao / Sober / Deputada de En Marea [hai 2 anos / cód:4745 ]

 143. Trini Pérez-Labaca Diz / A Cañiza [hai 2 anos / cód:4744 ]

 144. Jakson Renner Rodrigues Soares / Santiago de Compostela / Profesor [hai 2 anos / cód:4743 ]

 145. Marta Fialho Pérez / Nigrán / estudante [hai 2 anos / cód:4742 ]

 146. Moncho sanchez suarez / Boiro / Artesan [hai 2 anos / cód:4741 ]

 147. Mario César vila / Santiago de Compostela / Arqueólogo [hai 2 anos / cód:4740 ]

 148. Xabier iglesias oviedo / Cambre / Electricista [hai 2 anos / cód:4739 ]

 149. Oscar González Montañés / Ferrol / Mestre [hai 2 anos / cód:4738 ]

 150. Manuel Varela Bermúdez / Cabanas / Xubilado [hai 2 anos / cód:4737 ]

 151. María Castro Calvo / Santiago de Compostela / Xubilada [hai 2 anos / cód:4736 ]

 152. Madalena Oro / Compostela / Orientadora [hai 2 anos / cód:4735 ]

 153. Maricarme / Santa Comba / Profesora [hai 2 anos / cód:4734 ]

 154. Jesús Bermúdez Areas / Cee [hai 2 anos / cód:4733 ]

 155. Dolores pimentel Tarrio / Rianxo [hai 2 anos / cód:4732 ]

 156. Carmen Rodríguez Cunha / Redondela / Xubilada [hai 2 anos / cód:4731 ]

 157. Sol Beiroa Troiteiro / Rianxo / Mestra [hai 2 anos / cód:4730 ]

 158. Micaela Rei Castro / Pontedeume / Profesora substituta de Lingua Galega e Literatura [hai 2 anos / cód:4729 ]

 159. Iria Garcia perez / Ferrol / Artesá [hai 2 anos / cód:4728 ]

 160. Andrea Regueira Rodríguez / Santiago de compostela / Mestra [hai 2 anos / cód:4727 ]

 161. Noemí Silva Álvarez / Vigo [hai 2 anos / cód:4726 ]

 162. María Rodríguez León / Santiago de Compostela / Xubilada [hai 2 anos / cód:4725 ]

 163. Noelia Caamaño Saavedra / Betanzos / En paro [hai 2 anos / cód:4724 ]

 164. Xosé Manuel Golpe Acuña / Cabanas / Consultor Enerxético [hai 2 anos / cód:4723 ]

 165. Carolina Meizoso / Ferrol / POETA [hai 2 anos / cód:4722 ]

 166. Dario Iglesias Feal / Sada / Farmaceutico [hai 2 anos / cód:4721 ]

 167. Ramiro Martínez Carballosa / San Román de Cervantes / Cura [hai 2 anos / cód:4720 ]

 168. Ana Maria Pena Martinez / Pontedeume / Auxiliar administrativo [hai 2 anos / cód:4719 ]

 169. Gloria Martínez Quintián / Ferrol [hai 2 anos / cód:4718 ]

 170. Xosé Duro García / Santiago / Xubilado [hai 2 anos / cód:4717 ]

 171. Leonisa Rei Castro / Pontedeume [hai 2 anos / cód:4716 ]

 172. Rosa E. Suárez Veiga / Santiago / Mestra [hai 2 anos / cód:4715 ]

 173. rocio souto torre / Pontedeume / Restauración [hai 2 anos / cód:4714 ]

 174. Alberto Valiño Martínez / Miño / Proletario [hai 2 anos / cód:4713 ]

 175. Victorino Perez Prieto / A Coruña / Profesor e escritor [hai 2 anos / cód:4712 ]

 176. Alicia García Olmos / Madrid / Profesora [hai 2 anos / cód:4711 ]

 177. Jose miguel blanco martinez / Mazaricos [hai 2 anos / cód:4710 ]

 178. YolandaMartínez Canzobre / A Coruña [hai 2 anos / cód:4709 ]

 179. Matilde Pena González / Santiago / Mestra [hai 2 anos / cód:4708 ]

 180. Alberto Amado Tallón / As Pontes / Sindicalista-impresor grafico [hai 2 anos / cód:4707 ]

 181. Ana María Vazquez Fano / Ferrol / Empresaria [hai 2 anos / cód:4706 ]

 182. Ana maría Rodríguez vázquez / Chantada / Economista [hai 2 anos / cód:4705 ]

 183. María Xosé Freixo Mariño / A Coruña / Xubilada [hai 2 anos / cód:4704 ]

 184. Ana Veira García / Pontedeume / Mestra [hai 2 anos / cód:4703 ]

 185. Margarita López Barreiro / Vigo [hai 2 anos / cód:4702 ]

 186. Marina río fra / A coruña [hai 2 anos / cód:4701 ]

 187. Nicolasa Castro Monteiro / Pontedeume / Docente [hai 2 anos / cód:4700 ]

 188. Eva montero martinez / Ferrol / Administrativa [hai 2 anos / cód:4699 ]

 189. Xosé Cabido Pérez / Compostela 15704 / Mestre [hai 2 anos / cód:4698 ]

 190. Soledad Perol Riveiro / Outes / Mestra xubilada [hai 2 anos / cód:4697 ]

 191. Manolo García Villasenín / Santiago de Compostela / Mestre-Xubilado [hai 2 anos / cód:4696 ]

 192. Estrela Gómez Viñas / A Capela / Profesora secundaria [hai 2 anos / cód:4695 ]

 193. María Tato Sebio / Santiago de Compostela / Sanidade [hai 2 anos / cód:4694 ]

 194. Patricia Santos / Santiago / Fotógrafa [hai 2 anos / cód:4693 ]

 195. Ines Cendón Rodríguez / A Coruña [hai 2 anos / cód:4692 ]

 196. Samuel Rodríguez López / Culleredo / Ensino [hai 2 anos / cód:4691 ]

 197. Laura Bugalho / Ames / Activista Social [hai 2 anos / cód:4690 ]

 198. Mercedes Talavera Dafauce / Boadilla del Monte, Madrid / Animadora Sociocultural [hai 2 anos / cód:4689 ]

 199. Elvira Flores Pens / Ourense / Ensino [hai 2 anos / cód:4688 ]

 200. Nathalia Varela / Arzúa / Gandeira [hai 2 anos / cód:4687 ]

Doazóns

Realiza unha achega económica puntual para axudar no funcionamento da asociación. Colabora aquí

Ler máis
Nais e Pais polo Ensino en Galego

Colectivo constituído por un grupo de persoas preocupadas pola inexistencia de oferta educativa en galego e polo escaso valor social que segue a ter a nosa lingua. Saber máis

Ler máis
Observatorio de Dereitos Lingüísticos

Membros da xudicatura, da avogacía, sociolingüístas, docentes universitarios e profesionais do Dereito, sensibilizados co a lingua galega. Saber máis

Ler máis
Fundación Vía Galego

Fomentar o intercambio cultural cos outros territorios pertencentes ao sistema linguístico galego-portugués. Saber máis

Ler máis