Manifestos

IGUALDADE LINGÜÍSTICA: LIBERDADE, PLURALIDADE E DEMOCRACIA

O dereito dos pobos e das persoas a empregaren a súa lingua é un dereito humano. O dereito de uso pleno é garantía de democracia, de liberdade e de progreso social.

A diversidade lingüística, o seu recoñecemento e o seu exercicio, non son un capricho. Son necesidade para vivir con dignidade colectiva nunha sociedade plural, democrática e xusta, que non admita o odio. Contra ninguén. Tampouco por motivos de lingua.

No Estado español o 45% dos seus cidadáns viven en territorios con lingua propia diferente do castelán. Somos millóns os que queremos facelo con toda normalidade, con toda liberdade, en igualdade de condicións, nas mesmas que calquera cidadán en español, o que actualmente non é posíbel.

O Estado español debe cumprir os acordos e tratados internacionais que ratificou, como a Carta europea das linguas rexionais ou minoritarias, así como documentos consensuados pola sociedade civil, entidades de recoñecemento internacional e expertos tales como a Declaración universal dos dereitos lingüísticos ou o Protocolo para a garantía dos dereitos lingüísticos.

Débese garantir tamén a igualdade, a liberdade e a xustiza para toda a cidadanía nun estado democrático baseado nos valores dos dereitos humanos, a diversidade, e o pluralismo. Un estado debe ser excluínte con todas as discriminacións sexa cal for a súa razón, tamén a lingüística. Ademais, este estado, que parte dunha tradición monolingüe na administración central, debe de ser consciente da situación de discriminación á que foron sometidos os falantes destas linguas e xerar políticas activas de recuperación da súa dignidade e autoestima que permitan o exercicio efectivo dos dereitos lingüísticos.

Por todo isto, emprazamos a todos os partidos políticos a asumiren os seguintes principios de igualdade lingüística, para garantir unhas sociedades xustas, realmente plural e democrática, con dereitos e deberes efectivamente iguais para todos e non só para aqueles que utilizan o castelán:

A Mesa mantén a súa actividade grazas ás socias e socios.
Colabora connosco asociándote

1. As linguas propias distintas do castelán deben gozar dos mesmos dereitos e deberes que se recoñecen ao castelán.

2. Entre estes dereitos, atópase en primeiro lugar o deber de coñecemento, sen o cal existe unha desigualdade manifesta, como linguas oficiais, respecto ao castelán, que si goza deste deber. Para este recoñecemento son necesarias medidas adecuadas para estender o coñecemento xeralizado das linguas nos seus respectivos territorios.

3. O Estado debe de asumir de feito e de dereito –non só retoricamente, como até agora– a súa condición de plurilingüe na súa lexislación e as súas administracións, a comezar pola súa Constitución, e seguir o exemplo das sociedades plurilingües máis avanzadas como a Bélxica, a Suíza ou o Canadá. A administración do Estado que rexe a cidadanía dos territorios con lingua propia diferente do castelán debe permitir esa realidade plurilingüe e poder funcionar nas diferentes linguas independentemente da súa situación física. É o caso das Cortes Xerais, os Tribunais Constitucional, Supremo e a Audiencia Nacional ou organismos como a Axencia Tributaria ou a Seguridade Social.

4. É preciso apoiar reformas estatutarias para a oficialidade das linguas propias que aínda non son oficiais nunha parte ou na totalidade do territorio onde se falan.

5. Para garantir a igualdade lingüística, o Estado debe estender deberes e dereitos dos que até agora só se beneficiou o castelán, como son a capacitación en linguas propias do persoal de todas as administracións públicas, incluída a de xustiza, o seu uso xeralizado nas páxinas oficiais e o seu recoñecemento a nivel internacional e paridade co castelán. Así mesmo debe pór fin á imposición legal exclusiva do castelán na normativa estatal, que afecta de maneira frontal ao ámbito económico e singularmente á etiquetaxe, e debe de emprender unha política decidida para rematar coas discriminacións lingüísticas e para difundir o coñecemento e o respecto por todas as nosas linguas.

6. Os poderes do Estado non deben de ser nunca arietes contra a promoción das linguas do estado nin as divisións administrativas, dentro ou fóra do seu territorio, escusas para limitar os dereitos lingüísticos. Débese permitir o uso administrativo das distintas linguas entre territorios do mesmo espazo lingüístico sen barreiras e asinando acordos para a recepción recíproca de medios de comunicación dentro deses espazos lingüísticos.

Reclamamos respecto real, baseado en dereitos e deberes e na actuación comprometida de todos os poderes do Estado. Con isto gañará a convivencia, gañarán as nosas sociedades, gañará a democracia e gañará a igualdade.

Pluralitat lingüística Pluralidade lingüística Hizkuntza-aniztasuna Pluralidá llingüística Pluralidat lingüistica

A Mesa mantén a súa actividade grazas ás socias e socios.
Colabora connosco asociándote

Deixar o teu apoio a esta campaña

XHTML: Podes usar as seguintes etiquetas: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

[1448] apoios para “IGUALDADE LINGÜÍSTICA: LIBERDADE, PLURALIDADE E DEMOCRACIA”

 1. Branca Guerreiro / Lugo / Docente [hai 2 anos / cód:5089 ]

 2. sonia cassau [hai 2 anos / cód:5088 ]

 3. Jorge Caldeiro Díaz / Burela [hai 2 anos / cód:5087 ]

 4. Belén Rial [hai 2 anos / cód:5086 ]

 5. Fernando Pérez / Outes / Autonomo [hai 2 anos / cód:5085 ]

 6. Xosé Vázquez Suárez / Brion [hai 2 anos / cód:5084 ]

 7. Manuel / Santiago / Electticidade [hai 2 anos / cód:5083 ]

 8. Ramón Padín Oubiña / Cambados / Profesor [hai 2 anos / cód:5082 ]

 9. Pablo González Chaves / Cambados / Profesor [hai 2 anos / cód:5081 ]

 10. Beatriz Sánchez Sampedro / Ribeira / Enfermeria [hai 2 anos / cód:5080 ]

 11. Helena Gomez Vecino / A Coruña / Docente [hai 2 anos / cód:5079 ]

 12. Diego Gonzalez Peña / Lugo / Médico psiquiatra [hai 2 anos / cód:5078 ]

 13. Xosé Antonio Vázquez Cobas / Ribeira / Funcionario [hai 2 anos / cód:5077 ]

 14. José Antonio García / A Coruña / Comercial [hai 2 anos / cód:5076 ]

 15. Eloi Cabanas Ramos / Mondoñedo / Bombeiro forestal [hai 2 anos / cód:5075 ]

 16. Manuel Varela [hai 2 anos / cód:5074 ]

 17. Pilar Fernández González / Vigo / Pensionista [hai 2 anos / cód:5073 ]

 18. Alicia Méndez Batán / Tomiño / Mestra Xubilada [hai 2 anos / cód:5072 ]

 19. José Manuel Calvo Carnota / A CORUÑA / Repartidor [hai 2 anos / cód:5071 ]

 20. Juan Manuel Perez Rodriguez / Lobios / Gandeiro [hai 2 anos / cód:5070 ]

 21. María del Carmen Maseda Díaz / Mondoñedo / TCAE [hai 2 anos / cód:5069 ]

 22. Claudia Orosia Gallego Sixto / Ferrol / Estudante universitaria [hai 2 anos / cód:5068 ]

 23. Mar Carballo Cela / Lugo / Profesora [hai 2 anos / cód:5067 ]

 24. Sara Moure Prado / Ribeira / Farmaceutica [hai 2 anos / cód:5066 ]

 25. Clotilde Vázquez García / Sada- A Coruña [hai 2 anos / cód:5065 ]

 26. DARIO BARROS DOCAMPO / A ESTRADA / Traballador por conta allea, sector financieiro [hai 2 anos / cód:5064 ]

 27. M Jesus Neira Andújar / A Estrada / Profesora [hai 2 anos / cód:5063 ]

 28. Agustín Sanmartín Portas / A Estrada / Técnico especialista en operacións de imaxe e son [hai 2 anos / cód:5062 ]

 29. Paula Carballeira Cabana / Oza (Teo) / Actriz, escritora, narradora [hai 2 anos / cód:5061 ]

 30. Marián Salgueiro Castro / Mondoñedo [hai 2 anos / cód:5060 ]

 31. Raquel Nieves González / Sevilla / Funcionaria [hai 2 anos / cód:5059 ]

 32. ANDRE OUTEIRO GARCIA / Mondonhedo [hai 2 anos / cód:5058 ]

 33. Josefa Carballeira Díaz / Mondoñedo [hai 2 anos / cód:5057 ]

 34. Domi Brión / Ribeira / Profe [hai 2 anos / cód:5056 ]

 35. María Iglesias Vázquez [hai 2 anos / cód:5055 ]

 36. Lois Pérez Díaz / Lugo / Mestre e narrador oral [hai 2 anos / cód:5054 ]

 37. Miguel Anxo Varela Vazquez / Naron / Profesor [hai 2 anos / cód:5053 ]

 38. Andrés Lijó Villa / Ribeira / Xubilado [hai 2 anos / cód:5052 ]

 39. María Xosefa Ortiz de Galisteo Pérez / A Fonsagrada / Mestra xubilada [hai 2 anos / cód:5051 ]

 40. Raquel Garcia / Pontevedra / Narradora oral [hai 2 anos / cód:5050 ]

 41. María Dolores Rey Ríos / Santiago de Compostela / Funcionaria [hai 2 anos / cód:5049 ]

 42. Esther Corral Díaz / Lugo / Ensinanza [hai 2 anos / cód:5048 ]

 43. Xosé López Cascudo / Lugo / Pensionista [hai 2 anos / cód:5047 ]

 44. Marina Díaz Rifón / Vilagarcía de Arousa / Mestra [hai 2 anos / cód:5046 ]

 45. Francisco González Olveira / Porto do Son / Empregado [hai 2 anos / cód:5045 ]

 46. María X. Muñiz Pérez / Pobra do Caramiñal / Mestra xubilada. [hai 2 anos / cód:5044 ]

 47. Manuel Axeitos Pérez / Pobra do Caramiñal / Mestre xubilado. [hai 2 anos / cód:5043 ]

 48. Manue Rodríguez Varela / Santa Uxía de Ribeira / Construción [hai 2 anos / cód:5042 ]

 49. Inés lobato Noreña / Sada Coruña [hai 2 anos / cód:5041 ]

 50. MARIA NAZARET DIAZ RIFON / VIVEIRO / FUNCIONARIA [hai 2 anos / cód:5040 ]

 51. Alicia Iglesias Souto / Ordes / Mestra [hai 2 anos / cód:5039 ]

 52. dolores outeiral souto / 15940 Pobra do Caramiñal. A Coruña / Profesora secundaria [hai 2 anos / cód:5038 ]

 53. Francisco Luis Rodriguez Guerreiro / Viveiro / Activista cultural [hai 2 anos / cód:5037 ]

 54. Rocío Fernández Novo / Viveiro / Mestra [hai 2 anos / cód:5036 ]

 55. Inés Díaz Rifón / A Fonsagrada / Mestra [hai 2 anos / cód:5035 ]

 56. Francisco Jose / Oleiros / Socorrista [hai 2 anos / cód:5034 ]

 57. Tareixa Pereiro García / Fene / Auxiliar Administrativa Concello Ferrol [hai 2 anos / cód:5033 ]

 58. ALFONS ALVAREZ GARCIA / VALÈNCIA / PERIODISTA [hai 2 anos / cód:5032 ]

 59. José Barca Sanmartín / Santiago de Compostela / Xubilado [hai 2 anos / cód:5031 ]

 60. Eva Mouriño López / Pontevedra / Profesora [hai 2 anos / cód:5030 ]

 61. María Jesús Gayol Rodríguez / Corvera de Asturias / Economista [hai 2 anos / cód:5029 ]

 62. Maite Martínez Rodríguez / Culleredo [hai 2 anos / cód:5028 ]

 63. Adriana Viz Fernandez / Lalin / Avogada [hai 2 anos / cód:5027 ]

 64. Quique Roxíos. Enrique González Alvarez. / Roxíos. Boal. Asturias / Divulgador del gallego asturiano. [hai 2 anos / cód:5026 ]

 65. María Blanco / Compostela / Mestra [hai 2 anos / cód:5025 ]

 66. David Antonio Iglesias Seoane / Allariz / Xubilado [hai 2 anos / cód:5024 ]

 67. Antonio José Álvarez neira / Viveiro / Profesor [hai 2 anos / cód:5023 ]

 68. Samuel Fernández Bouza / Viveiro / Pensionista [hai 2 anos / cód:5022 ]

 69. Paula Vicente Somoza / Rianxo [hai 2 anos / cód:5021 ]

 70. Obdulia blanco prol / Cambados / Profesora de primaria [hai 2 anos / cód:5020 ]

 71. Otilia / Vigo [hai 2 anos / cód:5019 ]

 72. Ana María de la Torre / Pontevedra / Xubilada [hai 2 anos / cód:5018 ]

 73. modesto lopez pena / san cibrao / Xubilado [hai 2 anos / cód:5017 ]

 74. José Luis verez / Vigo [hai 2 anos / cód:5016 ]

 75. Antonio Río Rodríguez / Viveiro / Mestre [hai 2 anos / cód:5015 ]

 76. Manuela / A Coruña / Funcionaria [hai 2 anos / cód:5014 ]

 77. Carmen Sánchez Granja / San Juan de Alicante / Mestra [hai 2 anos / cód:5013 ]

 78. Juan Carlos García Rega / Alfoz [hai 2 anos / cód:5012 ]

 79. Iria Cotelo Cociña / Viveiro [hai 2 anos / cód:5011 ]

 80. Chus Arias Ibáñez / A Coruña / Profesora [hai 2 anos / cód:5010 ]

 81. Plácido Travieso Fernández / Viveiro / Profesor [hai 2 anos / cód:5009 ]

 82. Irune Irusta Araujo / Ourense / Estudante-traballadora [hai 2 anos / cód:5008 ]

 83. Anahi Campos Solodovnik / A Corua / Nai [hai 2 anos / cód:5007 ]

 84. Gomez sanchez / A coruña / Consultora [hai 2 anos / cód:5006 ]

 85. manuel vilaboa cebreiro / Mos / filólogo [hai 2 anos / cód:5005 ]

 86. Olaia Delgado / Santiago de Compostela / Fisioterapeuta [hai 2 anos / cód:5004 ]

 87. Segundo Fontao Garcia / Sada / Arquitecto Técnico [hai 2 anos / cód:5003 ]

 88. Xoan Carlos Bouso Carballeira / A Coruña / Funcionario publico [hai 2 anos / cód:5002 ]

 89. Luisa pernas piñeiroa / Barreiros / Juvilada [hai 2 anos / cód:5001 ]

 90. JUAN CARLOS BOUZA CASANOVA / Viveiro / Sanidade [hai 2 anos / cód:5000 ]

 91. Antia Eijo Mejuto / Dublin [hai 2 anos / cód:4996 ]

 92. E. Antón Chouciño Garrido / Culleredo / Informático [hai 2 anos / cód:4995 ]

 93. Xulia Canoura Diaz / Viveiro / Xubilada [hai 2 anos / cód:4994 ]

 94. Pedro Rodríguez López / Sarria / Mestre rural [hai 2 anos / cód:4993 ]

 95. Doa Rodríguez Bover / Barcelona / Psicologa [hai 2 anos / cód:4992 ]

 96. Antón Robledo Perez / Cedeira / Desempregado [hai 2 anos / cód:4991 ]

 97. Imma cabero / Barcelona / Jubilada [hai 2 anos / cód:4990 ]

 98. Miguel Anxo Villar Rouco / Moaña / Administrativo [hai 2 anos / cód:4989 ]

 99. Mercedes Queixas Zas / A Coruña / Profesora [hai 2 anos / cód:4988 ]

 100. celso fernández sanmartín / Lalín / Artes escénicas [hai 2 anos / cód:4987 ]

 101. María Cristina López García / Milladoiro, Ames / Auxiliar administrativo [hai 2 anos / cód:4986 ]

 102. Xosé Manuel Fernández Varela / Lugo / Avogado [hai 2 anos / cód:4985 ]

 103. Natalia Margalejo Concheiro / A Coruña [hai 2 anos / cód:4984 ]

 104. Rodrigo Joglar / Cabranes / Músicu y pedagogu [hai 2 anos / cód:4983 ]

 105. María del Carmen Otero Castuera / Gondomar / P.S.X. do SERGAS [hai 2 anos / cód:4982 ]

 106. Luciano Lugilde Fernandez / Crecente / Xubilado [hai 2 anos / cód:4981 ]

 107. Manuel Souto Vázquez / Melide / Mestre [hai 2 anos / cód:4980 ]

 108. Ana M. Santos Lampón / Ribeira / — [hai 2 anos / cód:4979 ]

 109. Isidro Duro Santos / Arzúa / Gandeiro [hai 2 anos / cód:4978 ]

 110. Pilar Pereiro Saavedra / Ribeira / Mestra xubilada [hai 2 anos / cód:4977 ]

 111. Núria Broto Pons / Palau-solità i Plegamans / Administració Pública [hai 2 anos / cód:4976 ]

 112. Ana Maria Osa Farré / Sant Cugat Del Valles / Terapia de polaridade [hai 2 anos / cód:4975 ]

 113. Ana Veloso Rodríguez / Fonteculler / Ensino [hai 2 anos / cód:4974 ]

 114. Carles Rodríguez Feixoo / Celrà, Girona / Psicoterapeuta [hai 2 anos / cód:4973 ]

 115. Francisco Barge Lorenzo / Cariño-( A Coruña) / Xubilado [hai 2 anos / cód:4972 ]

 116. Alberte Xullo Rodríguez Feixóo / Lugo / Avigado [hai 2 anos / cód:4971 ]

 117. Isabel Domínguez Fernández / Vigo [hai 2 anos / cód:4970 ]

 118. Graciela López Cid / Sobrado do Bispo [hai 2 anos / cód:4969 ]

 119. María Consuelo Martínez García / Vigo / Sanitaria [hai 2 anos / cód:4968 ]

 120. Ana Marìa Barbeito Caamaño / Culleredo / Sector textil [hai 2 anos / cód:4967 ]

 121. Narcisa Vazquez Varela / Culleredo A Coruña / Xubilada [hai 2 anos / cód:4966 ]

 122. Miguel Bello Souto / A Coruña / Construcción [hai 2 anos / cód:4965 ]

 123. Beatriz Ramos / Vigo / Xubilada [hai 2 anos / cód:4964 ]

 124. José A. Beiroa Troiteiro / Santiago de Compostela / Xubilado [hai 2 anos / cód:4963 ]

 125. Lois Arenas Barreiro / Sada / Enxeñeiro tecnico [hai 2 anos / cód:4962 ]

 126. Xulia Novales Ordax / Ames / Xubilada [hai 2 anos / cód:4961 ]

 127. Lola Barbeito Caamañi / O Burgo / Desenvolvedora Web [hai 2 anos / cód:4960 ]

 128. Xerardo Abraldes Fernández / Moaña / TCAE [hai 2 anos / cód:4959 ]

 129. Mario Regueira / Ferrol / Escritor [hai 2 anos / cód:4958 ]

 130. Lorena Curros neu / Culleredo [hai 2 anos / cód:4957 ]

 131. Ramón Eugenio Nodar Freiría / Vigo / Administrativo [hai 2 anos / cód:4956 ]

 132. Alfonso Posada Gonzalez / Vigo / Xubilado [hai 2 anos / cód:4955 ]

 133. Alba Pérez Barros / Culleredo / Directora soporte técnico [hai 2 anos / cód:4954 ]

 134. Iván Pardo Silva / A Coruña [hai 2 anos / cód:4953 ]

 135. Iria Lugilde / Galiza / Educación [hai 2 anos / cód:4952 ]

 136. Jesus miguel vazquez conde / A Coruña / Pensionista [hai 2 anos / cód:4951 ]

 137. Alberto Ángel González Perez / Bilbao / Sanidad [hai 2 anos / cód:4950 ]

 138. Elvira Alfonsín / Pontevedra / Coidadora [hai 2 anos / cód:4949 ]

 139. Domingo lamela simil / Culleredo [hai 2 anos / cód:4948 ]

 140. M. Montserrat Sevilla García / Vigo / Orientadora Laboral [hai 2 anos / cód:4947 ]

 141. Laura López Atrio / VIGO / DOCENTE XUBILADA [hai 2 anos / cód:4946 ]

 142. Luis Rico Castro / Ferrol / xubilado [hai 2 anos / cód:4945 ]

 143. Anton villar alvariño / Xermade / Autonomo [hai 2 anos / cód:4944 ]

 144. ana garcia fernandez / pontedeume [hai 2 anos / cód:4943 ]

 145. Alexandre Bujan Raposo / A Coruña / Informático [hai 2 anos / cód:4942 ]

 146. Adela Garcia Lopez / Ourense / Xubilada [hai 2 anos / cód:4941 ]

 147. Miguel Rodríguez Carnota / Paderne / Ensinante [hai 2 anos / cód:4940 ]

 148. Carlos González Durán [hai 2 anos / cód:4939 ]

 149. Iván Adrián García Varela / CULLEREDO / ingeniero informático [hai 2 anos / cód:4938 ]

 150. Roberto Varela Gestal / Carral / Empregado Público [hai 2 anos / cód:4937 ]

 151. Luis Rodriguez Lama / Santiago de Compostela / Xubilado [hai 2 anos / cód:4936 ]

 152. GLORIA BLANCO IGLESIAS / A Coruña / Gestora [hai 2 anos / cód:4935 ]

 153. Luz Barreiro Neira / Santiago / Profesora [hai 2 anos / cód:4934 ]

 154. Xose Ramón Maseda Blanco / Burela / Prexubilado [hai 2 anos / cód:4933 ]

 155. Ana Rosa Cornado Molina / Silleda / Alimentación [hai 2 anos / cód:4932 ]

 156. Manuel María Lourido Aguiar / Lugo / Xubilado [hai 2 anos / cód:4931 ]

 157. M Mercedes Raposo Buján / A Coruña / Desempregada [hai 2 anos / cód:4930 ]

 158. Paula García Rivas [hai 2 anos / cód:4929 ]

 159. Benxamín Rocha Coladas / Vigo / Xubilado [hai 2 anos / cód:4928 ]

 160. Manuel Santiago / Santiago [hai 2 anos / cód:4927 ]

 161. Carlos Cid Tesouro / Ribadeo / Reformado [hai 2 anos / cód:4926 ]

 162. Michel stassart / Mondoñedo / Carpintero [hai 2 anos / cód:4925 ]

 163. Ángel Manuel Regueira Castro. / Ferrol / Xubilado [hai 2 anos / cód:4924 ]

 164. Gonzalo Suárez Rodríguez / Vigo / Xubilado [hai 2 anos / cód:4923 ]

 165. María Jesús Suárez Veiga / Sabadell / Profesora [hai 2 anos / cód:4922 ]

 166. Julia Mallo Vieiro / Lugo / Xubilada [hai 2 anos / cód:4921 ]

 167. Carlos Carral Fernández / Sads / Empregado público [hai 2 anos / cód:4920 ]

 168. Ángel Manuel Merlán Casal / Ames / Xefe de talher [hai 2 anos / cód:4919 ]

 169. Xoán Antón Pérez-Lema / a corunha / Avogado [hai 2 anos / cód:4918 ]

 170. Oscar m. Lopez permuy / NARÓN / Mozo de almacén [hai 2 anos / cód:4917 ]

 171. Uxio Ferras Sexto ñ / Compostela / Empresario [hai 2 anos / cód:4916 ]

 172. Sabela R. Campo / Lugo / xubilada [hai 2 anos / cód:4915 ]

 173. Alberto fernandez / Guitiriz / Tecnico electricista [hai 2 anos / cód:4914 ]

 174. Marta Castro Zaera / Compostela [hai 2 anos / cód:4913 ]

 175. Sabela Carme Mallo López / Santiago de Compostela / Investigadora [hai 2 anos / cód:4912 ]

 176. Jesús Gonzalo,Pérez López / Lugo / Xubilado [hai 2 anos / cód:4911 ]

 177. Belén López Vázquez / Culleredo / Editora [hai 2 anos / cód:4910 ]

 178. Celsa Varela / Monforte De Lemos [hai 2 anos / cód:4909 ]

 179. Elena Bouzas Pérez / Oleiros / Xubilada [hai 2 anos / cód:4908 ]

 180. Taqui Losada / Monforte / Do pais [hai 2 anos / cód:4907 ]

 181. Ana Freire Corton / Lugo / Xubilada [hai 2 anos / cód:4906 ]

 182. José Luís Vidal Laiñi / Pintevefra / Xubilado [hai 2 anos / cód:4905 ]

 183. María Begoña Sánchez Luces / A Estrada / funcionaria [hai 2 anos / cód:4904 ]

 184. Manuel Angel Recalde Fernandez / Ribadeo / Camioneiro [hai 2 anos / cód:4903 ]

 185. Miriam Paz / As Pontes / Monitora [hai 2 anos / cód:4902 ]

 186. Fernando Seixo Fernández / Vigo / Funcionario [hai 2 anos / cód:4901 ]

 187. Anxo Vazquez Pernas / Pontedeume - A Coruña / Xubilado [hai 2 anos / cód:4900 ]

 188. Xosé Lois Beiroa Troiteiro / Santiago de Compostela / Servizos [hai 2 anos / cód:4899 ]

 189. Cruz Márquez López / Santiago de Compostela / pensionista [hai 2 anos / cód:4898 ]

 190. Xiana Rico Castro / Ourense / Investigación [hai 2 anos / cód:4897 ]

 191. María Luz López Grande / Vigo / Xubilada [hai 2 anos / cód:4896 ]

 192. Manuel Ayán Díaz / Pontevedra / Retirado [hai 2 anos / cód:4895 ]

 193. Imanol Elezgarai Ibañez / Azkoitia / Kazetaria [hai 2 anos / cód:4894 ]

 194. África Leira Sanmartín / Compostela / Xubilada [hai 2 anos / cód:4893 ]

 195. Rosa espiñeira pan / A corunha [hai 2 anos / cód:4892 ]

 196. Xose Bieito Coello Coello / Pontes de García Rodríguez, As / Xubilado [hai 2 anos / cód:4891 ]

 197. Juan José Fernández García / A Coruña / Mestre [hai 2 anos / cód:4890 ]

 198. Xosé Valcárcel Sánchez / Lugo / Xubilado de banca [hai 2 anos / cód:4889 ]

 199. Xosé Ramón Branco Buxán / A Coruña / Pedagogo [hai 2 anos / cód:4888 ]

 200. Mercè Espelleta / Barcelona [hai 2 anos / cód:4887 ]

Doazóns

Realiza unha achega económica puntual para axudar no funcionamento da asociación. Colabora aquí

Ler máis
Nais e Pais polo Ensino en Galego

Colectivo constituído por un grupo de persoas preocupadas pola inexistencia de oferta educativa en galego e polo escaso valor social que segue a ter a nosa lingua. Saber máis

Ler máis
Observatorio de Dereitos Lingüísticos

Membros da xudicatura, da avogacía, sociolingüístas, docentes universitarios e profesionais do Dereito, sensibilizados co a lingua galega. Saber máis

Ler máis
Fundación Vía Galego

Fomentar o intercambio cultural cos outros territorios pertencentes ao sistema linguístico galego-portugués. Saber máis

Ler máis