App ABERTOS AO GALEGO

Unha App para terminais Android e Apple onde están sinalados os establecementos que contan co certificado Abertos ao galego xunto a aqueles dos que temos constancia do uso do galego. A App fica aberta a novas incorporacións, polo que se coñecer estabelecementos que puideren entrar só nolo ten que facer saber. Descárgaa aquí    

Unha App para terminais Android e Apple onde están sinalados os establecementos que contan co certificado Abertos ao galego xunto a aqueles dos que temos constancia do uso do galego. A App fica aberta a novas incorporacións, polo que se coñecer estabelecementos que puideren entrar só nolo ten que facer saber.

Descárgaa aquí

 

 

App A Liña do Galego

A Liña do Galego é un servizo gratuíto ofrecido pola Mesa pola Normalización Lingüística dirixido a toda a poboación que, desde o ano 2007, atende consultas sobre dereitos lingüísticos e tramita queixas cara ás institucións, empresas etc, que os vulneran; así como parabéns para quen dea pasos cara a garantia do dereito a vivir en […]

A Liña do Galego é un servizo gratuíto ofrecido pola Mesa pola Normalización Lingüística dirixido a toda a poboación que, desde o ano 2007, atende consultas sobre dereitos lingüísticos e tramita queixas cara ás institucións, empresas etc, que os vulneran; así como parabéns para quen dea pasos cara a garantia do dereito a vivir en galego. Desde xullo do ano 2016, A Mesa puxo en marcha a app A Liña do Galego; o obxectivo desta aplicación é proporcionar as usuarias e usuarios unha nova forma de comunicación que permita o envío de queixas e parabéns dunha forma sinxela, rápida, segura e cómoda.

Descargar para Android

Descargar para iOS

A Liña do Galego é un servizo gratuíto ofrecido pola Mesa pola Normalización Lingüística dirixido a toda a poboación que, desde o ano 2007, atende consultas sobre dereitos lingüísticos e tramita queixas cara ás institucións, empresas etc, que os vulneran; así como parabéns para quen dea pasos cara a garantia do dereito a vivir en galego. Desde xullo do ano 2016, A Mesa puxo en marcha a app A Liña do Galego; o obxectivo desta aplicación é proporcionar as usuarias e usuarios unha nova forma de comunicación que permita o envío de queixas e parabéns dunha forma sinxela, rápida, segura e cómoda.

Moitas e moitos galegofalantes continúan a considerar normal a exclusión do seu idioma e iso é algo que queremos axudar a mudar porque, cando a poboación non é consciente dos seus dereitos, existe un défice democrático que cómpre corrixir. A idea de que hai dereitos lingüísticos en Galiza, tanto individuais como colectivos, non está asentada, canto máis nos territorios onde nin sequera teñen recoñecemento legal estes dereitos.

Coa Liña do Galego quérese afortalar o obxectivo de dar cobertura e amparo ás persoas ás que se lles impide desenvolver a súa vida na lingua propia do país. Cando unha persoa chama ou escribe, ábrese un expediente na base de datos ao que se lle asigna unha numeración para lle poder facer o seguimento. Con todas as queixas, consultas e parabéns realizarase un informe anual, que servirá tanto de diagnose da situación como para propor medidas de mellora para o ano seguinte.

Queixas

  • Unha persoa traballadora dunha administración pública negouse a me atender en galego.
  • Os sinais da estrada exclúen a lingua propia de Galiza.
  • Estiven máis de dúas horas ao teléfono para conseguir que a miña compañía telefónica me atendese na miña lingua.
  • A miña crianza non recibe as aulas en galego.
  • Unha entidade emprega toponimia deturpada na súa documentación.

Se viviches algunha destas situacións ou outras onde se vulneraron os teus dereitos lingüísticos, denúnciao! Na Liña do Galego tramitamos as queixas da cidadanía ante as entidades afectadas, con total garantía de confidencialidade para os datos da persoa que denuncia.

Non admitimos denuncias anónimas, polo que precisamos que nos facilites os teus datos: nome e apelidos, teléfono móbil e/ou correo electrónico e enderezo postal (rúa, número, andar, código postal e localidade); a entidade que conculcou os teus dereitos e a localidade (ou enderezo web) onde ocorreron os feitos, e unha explicación o máis detallada posíbel dos feitos acontecidos.

Consultas

  • Teño dereito a que unha persoa funcionaria da Administración do Estado me atenda en galego?
  • Como podo galeguizar o meu apelido?
  • Podo falar galego no meu traballo?
  • A que administración me teño que dirixir para pór unha queixa pola vulneración dos meus dereitos lingüísticos?
  • Existen modelos de contratos de alugueiro en galego?

Dirixe todas as túas dúbidas sobre os dereitos lingüísticos da comunidade galegofalante á Liña do Galego. Para isto, indícanos o teu nome e apelidos, correo electrónico, teléfono, o teu enderezo postal e o motivo da túa consulta.

 

 

 

A Liña do Galego conta cunha axuda da Deputación da Coruña

 

As entidades polas linguas do Estado exixen ao goberno que implemente a PNL aprobada no Congreso e asuma as recomendacións de obrigado cumprimento do Consello de Europa

Representantes de A Mesa pola Normalización Lingüística (Galiza), Kontseilua (Euskal Herria), Ciemen e Plataforma per a Llengua (Cataluña), Escola Valenciana e Acción Cultural de o País Valencia (País Valenciá) e Iniciativa pel Asturianu (Asturias) valoraron esta mañá en rolda de prensa a aprobación no Congreso de parte do manifesto Liberdade, igualdade, democracia Compostela, 8 de […]

Representantes de A Mesa pola Normalización Lingüística (Galiza), Kontseilua (Euskal Herria), Ciemen e Plataforma per a Llengua (Cataluña), Escola Valenciana e Acción Cultural de o País Valencia (País Valenciá) e Iniciativa pel Asturianu (Asturias) valoraron esta mañá en rolda de prensa a aprobación no Congreso de parte do manifesto Liberdade, igualdade, democracia

Compostela, 8 de abril de 2021.- Representantes das entidades sociais de defensa das linguas do Estado valoraron esta mañá nunha rolda de prensa conxunta a aprobación parcial da Proposición non de Lei sobre a realidade plurilingüe e igualdade lingüística por parte do Congreso dos Deputados como a apertura dunha xanela e reafirmaron o seu compromiso de “seguir traballando conxuntamente para abrilas todas”.
 
A Mesa pola Normalización Lingüística (Galiza), Kontseilua (Euskal Herria), Ciemen e Plataforma per a Llengua (Cataluña), Escola Valenciana e Acción Cultural de o País Valencia (País Valenciá) e Iniciativa pel Asturianu (Asturias) consideran “un pequeno paso cara á igualdade” a aprobación da Proposición non de lei (PNL) rexistrada por BNG, Compromís, PNV, EH Bildu, JxCat, PDCAT, ERC, CUP, Más Madrid e Podemos co obxectivo de garantir o uso da lingua propia a toda a cidadanía e exixen ao goberno do Estado que implemente as medidas aprobadas e que asuma as recomendacións de obrigado cumprimento que lle vén de facer, na mesma liña, o Consello de Europa.
 
O presidente da Mesa, Marcos Maceira, defende a necesidade de que todos os poderes do Estado se comprometan co respecto real das linguas propias da súa cidadanía. “Desde a diferenza estabelecida na Constitución entre dereito de uso e deber de coñecemento, só para o español, até as máis de 500 disposicións legais de diferente rango xurídico”, recorda Maceira, “a desigualdade entre a lingua oficial do Estado e o resto de linguas propias de cada territorio é manifesta”.
 
“Á emenda común a todas as linguas, que foi aprobada por unha ampla maioría parlamentaria, cómpre engadirlle outros deberes asumidos polo Estado a través da ratificación de tratados internacionais como Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias ou acordos como a Declaración Universal dos Dereitos Lingüísticos”, asegura.

“O cumprimento deste ponto só é posíbel eliminando as limitacións ao uso das linguas propias de cada territorio na lexislación e aplicándoo transversalmeente a toda a normativa que se aprobe desde agora”, afirma Marcos Maceira. “Débense iniciar, por tanto”, conclúe, “accións encamiñadas a garantir o dereito práctico, real da cidadanía, ao uso da lingua propia do seu territorio en todo momento e para calquera acto. Isto implica ámbitos como a administración, a xustiza, a educación, a xustiza, o lecer, o socioeconómico ou medios de comunicación, todos eles incluídos especificamente na CELRM”.
 

Xanela aberta
O secretario xeral de Euskalgintzaren Kontseilua, Paul Bilbao, salienta que “dunha vez por todas, conseguimos debater a xestión das linguas propias en función dos parámetros de xustiza, igualdade e liberdade. Porque, como dixemos en Madrid, está en xogo a democracia se millóns de habitantes do Estado son considerados cidadáns de segunda”. Xunto a iso, Bilbao fixo fincapé na responsabilidade e a flexibilidade dos axentes: “Pola nosa banda houbo unha disposición total para chegar a consensos, por iso resultounos incomprensible que se nos pedise que renunciásemos ao principio da igualdade lingüística. No entanto, e aínda que parecía que se ía a rexeitar toda a proposta, finalmente, grazas á presión que exercemos, conseguimos abrir algunha xanela”.
 

Bilbao subliñou que tamén desde Europa se insistiu recentemente na necesidade de que o Estado cambie o rumbo da política lingüística. Hai unha semana, o Comité de Expertos do Consello de Europa publicou un novo informe sobre a Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias e reiterou que o Estado incumpre unha serie de recomendacións. “As recomendacións incumpridas”, sinalou o representante de Kontseilua, “vincúlanse directamente ás medidas que foron rexeitadas na Proposición non de Lei. Parécenos, por tanto, que se hai vontade, o Estado cumpriría facilmente os tratados internacionais ratificados, precisamente pola vía que lle propuxemos os axentes”.

Pola súa banda, o representante de Iniciativa Pol Asturianu, Iván Llera, fixo unha valoración sobre o punto que se aprobou ao redor da oficialidade: “En canto á nosa lingua, supón un gran impulso ao noso labor e, polo tanto, á actitude dos partidos que defenden a oficialidade na Xunta Xeneral. O Goberno asturiano manifestou en varias ocasións que en setembro de 2021 iniciaría o proceso de reforma do Estatuto de Autonomía. Agora poderemos incrementar a presión ante os partidos que apoian a oficialidade para abrir canto antes o debate sobre a reforma do Estatuto, así como para recoñecer ao galego ese status nos concellos de Eo-Navia “.

 

Llera lembrou tamén que este punto da oficialidade tamén afecta a outras linguas: “Pódese aproveitar para introducir no Estatuto de Aragón a oficialidade do aragonés e do catalán, tendo en conta que, en breve, reformarase o Estatuto. No caso de Navarra, hai que lembrar que a lingua non é oficial en todo o territorio e o punto aprobado atende tamén a este tipo de casuística. Por tanto, debería contribuír a impulsar a reforma do Amejoramiento para estender a oficialidade a todo o territorio. E, da mesma maneira pode valer para outros territorios, como o galego en Berzo, Seabra e Portelas (Castela e León) e Xálima (Estremadura); o catalán en Carx (Murcia); e o eúscaro en Treviño (Castela e León) e en Trucios (Cantabria). “

Alexandra Usó, de Escola Valenciana, chamou a atención sobre como, no relativo ao catalán, “hai que conseguir que non haxa impedimentos para o seu uso, aínda que o nome da lingua sexa diferente en cada territorio, segundo os estatutos, catalán en Catalunya e Illas, valenciano en Valencia. Habería que pedir que o valenciano e o catalán sexan denominacións equivalentes e o texto debería servir para pedir á Avogacía do Estado que non volva pór en cuestión a separación lingüística”. Toni Gisbert, de ACPV, pola súa banda, recordou que “o galego forma parte dun ámbito lingüístico máis amplo, o galego-portugués, separado polas fronteiras administrativas dos estados na Península Ibérica. A pesar das diferentes regras ortográficas para as variantes galega e portuguesa, a reciprocidade na recepción de medios de comunicación e audiovisuais axudaría a coñecer mellor entre os falantes estas variantes e a reconstruílas a través de modelos de verdadeiro galego”.

Entregamos no Parlamento máis de 33000 sinaturas en apoio da iniciativa Xabarín para mellorar a programación infantil e xuvenil en galego

Esta mañá, entregamos no Parlamento de Galiza máis de 33000 sinaturas en apoio da Proposición Non de Lei de Iniciativa Popular para instar ao goberno galego a tomar as medidas precisas para que a CRTVG aumente a oferta en galego destinada á infancia e á mocidade nas televisións públicas a través dunha canle “Xabarín”, con […]

Esta mañá, entregamos no Parlamento de Galiza máis de 33000 sinaturas en apoio da Proposición Non de Lei de Iniciativa Popular para instar ao goberno galego a tomar as medidas precisas para que a CRTVG aumente a oferta en galego destinada á infancia e á mocidade nas televisións públicas a través dunha canle “Xabarín”, con programación atractiva, actual, educativa e de produción galega dirixida ao público infantil e xuvenil e dispoñíbel en todas as plataformas dixitais, así como nunha App actualizada para todos os dispositivos e que conte ademais con programas e xogos. A iniciativa tamén insta tamén a que toda a programación televisiva, incluídas as plataformas e TVE, teñan versión en galego orixinal, dobrada ou lexendada.

“A enorme cantidade de sinaturas recollidas a pesar das dificuldades no contexto sociosanitario actual demostra que o problema da lingua galega no audiovisual e outros sectores non é de demanda senón de ausencia de oferta”, asegura o presidente da entidade, Marcos Maceira. Neste sentido, Maceira lembra tamén que “a porcentaxe de galego na programación infantil e xuvenil é do 4,6% durante a semana e cae ao 2,7% na fin de semana e que a programación en galego só está garantida por unha única canle, a TVG”. “No contexto das pltaformas dixitais o galego, simplesmente, non existe”, denuncia. Esta é a realidade que quere mudar a Iniciativa Xabarín.

“A unanimidade social arredor da Iniciativa Xabarín débese reflectir nun apoio unánime do Parlamento”, afirma Maceira. Neste sentido, o responsable da entidade de defensa da lingua advirte que a Mesa traballará os próximos días en conseguir o voto afirmativo de todos os grupos parlamentares.

Anunciamos que após o debate parlamentar a iniciativa continuará desenvolvéndose para que a nova lei do audiovisual que presentará o goberno español recolla estas demandas estabelecendo unha porcentaxe de galego igual a do castelán en todas as emisións orixinais, dobradas ou lexendadas, lineais ou baixo demanda, así como igualdade no financiamento antecipado das producións. Un amplo apoio do parlamento de Galiza á iniciativa sería fundamental para conseguir que o proxecto de lei do audiovisual garanta os mínimos que lle corresponden á lingua galega e estabeleza para o galego o mesmo que para o castelán. “A situación do galego non é irreversíbel se entre todas e todos traballamos para mudala“, salienta Maceira, “e iso pasa, en primeiro termo, por garantir a presenza do galego en todos os espazos tamén o audiovisual que cada vez máis ocupa un espazo central no lecer da mocidade”.

Dende a Mesa, agradecemos aos centos de estabelecementos comerciais e de restauración, persoas voluntarias e as entidades sociais que mantiveron até o final con moitas dificuldades a colaboración coa iniciativa.

Instamos a Xunta e Estado a dialogar sobre o galego e a acatar as recomendacións de obrigado cumprimento do Consello de Europa

O Consello de Europa vén de facer público o informe de avaliación a medio termo do 5º ciclo de avaliación da Carta Europea das Linguas Rexionais e Minorizadas elaborado polo Comité de expertos deste tratado internacional, onde se constatan de novo os incumprimentos respecto ao galego. O documento insta ademais a informar das accións tomadas […]

O Consello de Europa vén de facer público o informe de avaliación a medio termo do 5º ciclo de avaliación da Carta Europea das Linguas Rexionais e Minorizadas elaborado polo Comité de expertos deste tratado internacional, onde se constatan de novo os incumprimentos respecto ao galego. O documento insta ademais a informar das accións tomadas para cumprir o tratado antes do 1 de agosto de 2023.

O informe sinala a gravidade da situación no ensino, indicando que segundo o compromiso do Estado e da Xunta “o ensino debe ter o galego como lingua de instrución” e que “o marco legal actual é contrario aos compromisos do Estado español”, polo que “non todas as limitación ao ensino en galego foron eliminadas” tal e como está comprometido. Neste sentido alerta sobre o feito de que o 23,9 % de menores de 15 anos non sexan capaces de se expresaren en galego.

A respecto da Xustiza, o Consello de Europa continúa a insistir na necesidade de asegurar o uso do galego nos procedementos xudiciais a petición dunha das partes, a través da reforma da Lei orgánica do poder xudicial.

O Consello de Europa insta ademais a incluír a protección do galego nos estatutos de Asturias, Castela e León e Extremadura nos territorios destas comunidades autónomas onde se fala.

Presións do Goberno español e Xunta
A Mesa pola Normalización xa denunciou en febreiro deste ano as manipulacións do datos oferecidos polo Estado ao Comité de expertos para esta avaliación, que foron contestados pola Mesa a petición do propio comité de expertos. O informe documentado e detallado presentado pola Mesa foi tido amplamente en conta polo Comité de expertos que non cedeu á presión do goberno español e da Xunta.

A Mesa insiste en que a Xunta debe sentarse, falar e chegar a un acordo sobre o galego no ensino cos sindicatos, movementos de renovación pedagóxica, asociación de nais e pais e a propia Mesa, que elaboraron unha proposta de bases para a normalización no ensino, a única proposta existente neste momento que cumpre coas exixencias do Consello de Europa.

A entidade en defensa da lingua xunto a outras entidades do Estado presentou o pasado 9 de marzo unha iniciativa no Congreso instando a facer efectiva a Carta Europea das Linguas. Aínda que finalmente foron aprobados 3 dos 8 puntos propostos, a Mesa séguese a coordinar coas outras entidades para que o Estado avance no cumprimento dos seus compromisos e nuns días anunciarán novas accións.

CONVOCATORIA DE ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA E DE AX ORDINARIA

Asemblea xeral extraordinaria Informamos da convocatoria de Asemblea xeral extraordinaria da Mesa pola Normalización Lingüística para o sábado 24 de abril de 2021 ás 10h. Para garantir o desenvolvemento da asemblea dentro das normas sanitarias, a asemblea terá lugar telematicamente na ligazón enviado por mail ás socias e socios. Orde de traballos: Ponto único. Modificación […]

Asemblea xeral extraordinaria

Informamos da convocatoria de Asemblea xeral extraordinaria da Mesa pola Normalización Lingüística para o sábado 24 de abril de 2021 ás 10h. Para garantir o desenvolvemento da asemblea dentro das normas sanitarias, a asemblea terá lugar telematicamente na ligazón enviado por mail ás socias e socios.

Orde de traballos:

Ponto único. Modificación do artigo 2 dos estatutos (1), após a execución do acordo de adquisición dun novo local conforme ao aprobado na asemblea xeral de 2020.

Asemblea xeral ordinaria

Así mesmo convócase para as 10.30 do sábado 24 de abril de 2021 a Asemblea xeral ordinaria

Orde de traballos:

1- Debate e aprobación do regulamento da asemblea xeral.

2- Lectura e aprobación da acta da asemblea anterior.

3- Admisión e ratificación de altas e baixas.

4- Exposición e aprobación do informe de xestión.

5- Exame e aprobación do informe económico do exercicio pasado.

6- Exposición e aprobación da liña de actividades para o próximo ano.

7- Debate e aprobación do orzamento para o próximo exercicio.

8- Rogos e preguntas.

 

(1): De se aprobar a modificación estatutaria, o artigo 2 diría o seguinte (en negriña a proposta de modificación):

Art. 2.- A Mesa pola Normalización Lingüística fixa o seu domicilio social en Santiago de Compostela, na rúa García Prieto 7, entresollado, 15706, sen prexuízo de que a Comisión Permanente poida acordar, en calquera momento e por razón motivada, o traslado. A Comisión Permanente está facultada para acordar a abertura de locais, delegacións ou representacións, tanto dentro como fóra do país, que considerar convenientes.

 

Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2021.

 

Asdo. Marcos Maceira Eiras, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística

DIRECTO | Coloquio: Carvalho, Lingua e Terra

O movemento asociativo leva reivindicando desde hai décadas unhas Letras Galegas a Carvalho Calero. Cando ao fin se concederon, unha pandemia fixo que nin no ensino nin nas asociacións puidéramos celebrar como quixéramos esta conmemoración. Aprazouse unha e outra vez agardando mellores circunstancias, mais non podían adiar por máis tempo a nosa homenaxe e difusión, […]

O movemento asociativo leva reivindicando desde hai décadas unhas Letras Galegas a Carvalho Calero. Cando ao fin se concederon, unha pandemia fixo que nin no ensino nin nas asociacións puidéramos celebrar como quixéramos esta conmemoración. Aprazouse unha e outra vez agardando mellores circunstancias, mais non podían adiar por máis tempo a nosa homenaxe e difusión, tan necesaria, deste persoeiro a quen tanto debe a nosa lingua e cultura. Por iso, coincidindo coa data do seu pasamento, o día 25 de marzo, propomos unha xornada de recordo e espallamento da súa vida e obra (cancelo: #CarvalhoLinguaETerra).

Desde a Federación Galiza Cultura, en colaboración coas Deputacións da Coruña, de Lugo e de Pontevedra, convocan ás asociacións culturais e aos centros de ensino a xornada Carvalho, Lingua e Terra. Para iso, editaron unha banda deseñada sobre a súa vida, obra e pensamento da autoría de Pepe Carreiro.

Ademais, ese día, o xoves 25, ás 20:00 h. emitirase o vídeo sobre Ricardo Carvalho Calero coa Intervención de María Victoria Carballo-Calero Ramos e a conferencia de Manuel Castelao Mexuto e Mª Pilar García Negro, e posteriormente, ás 20:40 h. celebrase en liña un coloquio cos conferenciantes e representantes das asociacións culturais.

Emitirase esta actividade pola canle de Youtube de Galiza Cultura.

A Mesa considera “un pequeno paso cara á igualdade” a aprobación no Congreso español de parte da PNL para garantir o uso da lingua propia a toda a cidadanía

O Congreso español aprobou esta mañá parte da Proposición non de lei (PNL) rexistrada por BNG, Compromís, PNV, EH Bildu, JxCat, PDCAT, ERC, CUP, Más Madrid e Podemos recollendo parte do manifesto Liberdade, igualdade, democracia presentado polas entidades sociais polas linguas Compostela, 11 de marzo de 2021.- A Mesa pola Normalización Lingüística considera “un pequeno […]

O Congreso español aprobou esta mañá parte da Proposición non de lei (PNL) rexistrada por BNG, Compromís, PNV, EH Bildu, JxCat, PDCAT, ERC, CUP, Más Madrid e Podemos recollendo parte do manifesto Liberdade, igualdade, democracia presentado polas entidades sociais polas linguas

Compostela, 11 de marzo de 2021.- A Mesa pola Normalización Lingüística considera “un pequeno paso cara á igualdade” que o Congreso español aprobase esta mañá parte da Proposición non de lei (PNL) rexistrada por BNG, Compromís, PNV, EH Bildu, JxCat, PDCAT, ERC, CUP, Más Madrid e Podemos co obxectivo de garantir o uso da lingua propia a toda a cidadanía. A emenda aprobada recoñece a necesidade de oficialzar linguas como o galego en territorios pertencentes a Asturias e Castela-León, acepta permitir a validez recíproca de documentos escritos en galego e portugués -que forman parte do mesmo sistema lingüísitico- e a reciprocidade na recepción de radio e televisión e, por último, demanda “respecto real” baseado no dereito de uso e no deber de coñecemento, o que abre o camiño para a igualdade xurídica plena das linguas. Este punto foi aprobado cos votos a favor de todos os partido spolíticos agás VOX.
 
O presidente da Mesa, Marcos Maceira, valora esta votación como “positiva”, na medida en que “abre espazo para que A Mesa e outras entidades continúen traballando a prol do obxectivo da proposta orixinal, que é que o recoñecemento das linguas se concrete en garantías de igualdade real para toda a cidadanía.” Maceira recorda, tamén, despois da postura amosada polo PP no Congreso español, que “o PPdeG ten deberes que facer en Galiza: sentarse, falar e executar os acordos acadados”.

“Os axentes sociais definimos o camiño e conseguimos que se foran adherindo os axentes políticos”, recorda Maceira. “Nesta ocasión non saiu adiante a totalidade do proposto, mais si unha parte moi importante”, puntualiza, “a porta está aberta e temos a determinación de volver pór o tema sobre a mesa, porque, coas linguas, estamos a falar de democracia, liberdade e igualdade. Hai moito en xogo e  nós seguiremos traballando”.

A Mesa seguirá traballando para facer posíbeis acordos amplos que posibiliten a igualdade real e presenza e uso do galego en todo e para todo.

Denunciamos que goberno español e Xunta dan as costas ás recomendacións do Consello de Europa

A entidade de defensa da lingua recorda nun informe solicitado polas autoridades europeas que o Estado sigue incumprindo os seus compromisos con respecto ás linguas minorizadas e desminte varios aspectos do documento no que o ministerio de política territorial avala a política lingüísitica no ensino da Xunta O Consello de Europa solicitou á Mesa pola […]

A entidade de defensa da lingua recorda nun informe solicitado polas autoridades europeas que o Estado sigue incumprindo os seus compromisos con respecto ás linguas minorizadas e desminte varios aspectos do documento no que o ministerio de política territorial avala a política lingüísitica no ensino da Xunta

O Consello de Europa solicitou á Mesa pola Normalización Lingüística que valorase a resposta ofrecida polo goberno español ás recomendacións de obrigado cumprimento emitidas en decembro de 2019 polo Comité de Ministros europeo. No seu informe, a entidade de defensa da lingua denuncia que o goberno socialista non só evita dar resposta ás reclamacións de Europa, indicando que accións realizará para dar cumprimento aos compromisos adquiridos ao asinar a Carta Europea da Linguas, senón que vai un paso máis alá e avala a política lingüísitica no ensino da Xunta, contraria ao galego e á propia Carta, como indicaron o comité de expertos que a avalía e o propio Comité de Ministros nas tres últimas avaliacións.

As principais demandas do Consello de Europa consistían en garantir o uso do galego nos procedmentos xudiciais e na administración e reclamaba que se eliminasen os limites ao ensino en galego en Galiza, en referencia ao decreto 79/2010 mal chamado de plurlinguismo. O presidente da Mesa, Marcos Maceira, denuncia que “o informe do Estado ás reclamacións europeas se limita a participar da manipulación á que a Xunta somete os datos estatíticos, obviando que o uso do galego está prohibido nas mateiras de matemáticas, física e química e tecnoloxía, as dotadas de maior carga horaria, e que un de cada catro menores de 15 declaran seren incapaces de se expresaren en galego”.

“Respecto á xustiza”, explica Maceira, “chama a atención que sinalen como melloras accións que aínda non se tomaron respecto á intelixencia artificial, sen sequera indicar que o programa informático de xestión Minerva aínda non conta con opción en galego, cando o que requiría o Consello de Europa era a modificación da Lei Orgánica do Poder xudicial para garantir a posibilidade de que todos os procedementos sexan en galego a petición dunhas das partes”. “E no relativo á administración xeral do Estado”, abunda, “é escandaloso que se pretenda pasar como verdade un suposto complemento salarial polo coñecemento de linguas cooficiais que nin existe nin se paga, cando nin sequera nas últimas convocatorias da administración do Estado se exixe o coñecemento de galego para a prazas ofertadas en Galiza”.

“Xunta e goberno español”, remata o presidente da Mesa, “deben aproveitar as reclamacións do Consello de Europara para dar pasos significativos na garantía de emprego e presenza do galego en todos os ámbitos”. Neste sentido van as propostas para a normalización no ensino presentada á Xunta pola Mesa xunto coas organizacións da comunidade educativa e a Proposición Non de Lei impulsada pola Mesa e outras entidades a favor das linguas do Estado. “A mentira e a manipulación non poden tapar os incumprimentos do Estado e da Xunta”, reclama Maceira.

A comunidade educativa pídelle ao PP que levante o veto á lingua e que dialogue sobre a normalización do galego no ensino

A comunidade educativa lamentou esta mañá nunha rolda de prensa conxunta no Parlamento de Galiza que o Partido Popular vetase a súa participación no debate sobre a normalización do galego do ensino, pedíndolle ao PPdG que “levante o veto á lingua” e que “dialogue sobre a normalización do galego no ensino”. Responsables de A Mesa […]

A comunidade educativa lamentou esta mañá nunha rolda de prensa conxunta no Parlamento de Galiza que o Partido Popular vetase a súa participación no debate sobre a normalización do galego do ensino, pedíndolle ao PPdG que “levante o veto á lingua” e que “dialogue sobre a normalización do galego no ensino”. Responsables de A Mesa pola Normalización Lingüística, Asociación Socio-Pedagóxica Galega (AS-PG), Nova Escola Galega (NEG), Confederación de Anpas Galegas, Confederación Intersindical Galega – ensino (CIG Ensino), Confederación Sindical Independente de Funcionarios- Ensino (CSIF- Ensino) e Sindicato de Traballadores/as do Ensino de Galiza (STEG) recordaron que a Proposta de bases para a normalización do galego no ensino en Galiza foi elaborada de xeito conxunto por estas entidades e foi presentada a todos os partidos. “En outubro solicitamos unha reunión ao Conselleiro de Educación para presentarlle o texto”, recordou o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira. E, finalmente, a deputada do BNG Mercedes Queixas solicitou a comparecencia das entidades propoñentes na Comisión de Educación do Parlamento para explicar esta proposta, ao que se negou o PP.

“Neste momento”, afirmou Maceira, “segundo o regulamento do Parlamento, deberiamos de estar comparecendo na Comisión de educación para explicar a que despois de 11 anos do mal chamado decreto de plurilingüismo, é a única proposta para a lingua galega no ensino. Porén, nosa presenza foi vetada pola presidenta da Comisión”. A proposta foi debatida e acordada por unha parte moi maioritaria da representación do profesorado, polos movementos de renovación pedagóxica e polas asociacións de nais e pais, ademais da Mesa. Foi resultado dun proceso de debate aberto, plural e sen exclusións, entre entidades diversas, con ideoloxías e posicionamentos diferentes mais sempre baseado exclusivamente no interese en garantir que o alumnado rematase todas as etapas con total competencia nas linguas cooficiais tal e como estabelece a lexislación.

“O resultado foi un documento que xa conta con moito máis apoio social do que o Decreto 79/2010″, asegurou Maceira, e” que ademais cumpre con todas as recomendacións do Comité de Ministros do Consello de Europa e que se axusta ao marco legal derivado da Lei educativa e da xurisprudencia”. “Esta proposta pode ser mellorada mais é a única que hai que cumpre con todos estes requisitos”, explicou, “é deber do Parlamento galego facer o que xa que fixemos as organizacións sindicais, de renovación pedagóxica, de normalización da lingua e de nais e pais: sentarse, falar e acordar. Tan dificil será facelo para o Partido Popular? O veto é a única resposta á única proposta para o galego no ensino?”.

Finalmente, o presidente da Mesa recordou que “o ensino debe contribuir a corrixir os problemas que hai na sociedade” e “Cando 1 de cada 4 menores de 15 anos asegura non saber falar galego temos un problema de emerxencia lingüística no que as institucións galegas, Xunta e Parlamento, deben actuar”. “Da nosa banda, presentamos unha proposta de bases para o diálogo, para sentármonos, falarmos e acordarmos futuro e esperanza para o galego e para a cohesión da sociedade galega”, concluiu, “se o goberno galego quere facelo e traballar a favor do galego só ten que que levantar o veto”.

Participaron Marília Cunha (CSIF Ensino), Xesús Bermello (CIG-Ensino), Fernando Rei (STEG), Xerardo Roca (AS-PG), Fernando Lacaci (ANPAS Galegas) e Marcos Maceira (Mesa pola Normalización Lingüística), que contaron co apoio de Mercedes Queixas (BNG) e Noa Díaz (PSOE).

O PP veta a comparecencia do presidente da Mesa no parlamento galego para defender a normalización do galego no ensino

O Partido Popular vén de vetar a comparecencia do presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, no Parlamento galego, en representación dos colectivos da comunidade educativa que elaboraron a Proposta de bases para a normalización do galego no ensino en Galiza. A Mesa pola Normalización Lingüística, Asociación Socio-Pedagóxica Galega (AS-PG), Nova Escola Galega (NEG), Confederación […]

O Partido Popular vén de vetar a comparecencia do presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, no Parlamento galego, en representación dos colectivos da comunidade educativa que elaboraron a Proposta de bases para a normalización do galego no ensino en Galiza.
A Mesa pola Normalización Lingüística, Asociación Socio-Pedagóxica Galega (AS-PG), Nova Escola Galega (NEG), Confederación de Anpas Galegas, Confederación Intersindical Galega – ensino (CIG Ensino), Confederación Sindical Independente de Funcionarios- Ensino (CSIF- Ensino) e Sindicato de Traballadores/as do Ensino de Galiza (STEG), promotoras da proposta, insisten na conveniencia de aproveitar a oportunidade que supón a aprobación dunha nova lei educativa para introducir as mudanzas precisas para criar conxuntamente un novo marco para a normalización da lingua galega no ensino, tal e como foi requirido polo Consello de Europa e como demanda a sociedade galega.
“Cómpre un debate amplo, plural e sen exclusións como o iniciado coa proposta conxunta presentada ao goberno pola comunidade educativa”, recorda Maceira. “Por qué antepón o PP o medo a debater e escoitar unha proposta da sociedade sobre o galego ao regulamento do Parlamento galego?”, pregúntase o presidente da entidade de defensa da lingua. “As entidades promotoras levan desde outubro esperando seren recibidas polo Conselleiro de Educación para exporlle a proposta”, remata, “o veto non pode ser a única resposta a única proposta alternativa para a situación”.

A Mesa e outras entidades de defensa das linguas do Estado difunden un vídeo para “pór o Congreso contra a discriminación lingüística”

O audiovisual, que se pode ver nas linguas propias oficiais (galego, catalán e éuscaro) e nas que aspiran a este recoñecemento (asturleonés e aragonés), resume o contido da PNL que presentaron BNG, PNV, EH Bildu, JxCat, PDCAT, ERC, CUP, Más Madrid, Compromís e Podemos no Congreso dos Deputados Compostela, 18 de febreiro de 2021.- A […]

O audiovisual, que se pode ver nas linguas propias oficiais (galego, catalán e éuscaro) e nas que aspiran a este recoñecemento (asturleonés e aragonés), resume o contido da PNL que presentaron BNG, PNV, EH Bildu, JxCat, PDCAT, ERC, CUP, Más Madrid, Compromís e Podemos no Congreso dos Deputados

Compostela, 18 de febreiro de 2021.- A Mesa pola Normalización Lingüística e outras entidades de defensa das linguas do Estado como Euskalgintzaren KONTSEILUA, CIEMEN, Iniciativa Pol asturianu, NOGARA, Plataforma per la Llengua, Òmnium, Escola Valenciana ou Acció Cultural del País Valencià difundiron esta mañá nas redes sociais un vídeo que chama a “pór o Congreso contra a discriminación lingüística”.

O audiovisual, que se pode ver nas linguas propias oficiais (galego, catalán e éuscaro) e nas que aspiran a este recoñecemento (asturleonés e aragonés), resume o contido da Proposta Non de Lei que presentaron BNG, PNV, EH Bildu, JxCat, PDCAT, ERC, CUP, Más Madrid, Compromís e Podemos no Congreso e que se debatira nunhas semanas.

Esta iniciativa partiu do manifesto Liberdade, igualdade e democracia, elaborado polas entidades sociais de defensa das linguas do conxunto do Estado froito dunha reflexión conxunta derivada da necesidade de pór enriba da mesa compromisos políticos concretos que, fronte ás ameazas, servisen para dar seguridade, garantías e pleno recoñecemento no Estado a todas as linguas proprias.
Doazóns

Realiza unha achega económica puntual para axudar no funcionamento da asociación. Colabora aquí

Ler máis
Nais e Pais polo Ensino en Galego

Colectivo constituído por un grupo de persoas preocupadas pola inexistencia de oferta educativa en galego e polo escaso valor social que segue a ter a nosa lingua. Saber máis

Ler máis
Observatorio de Dereitos Lingüísticos

Membros da xudicatura, da avogacía, sociolingüístas, docentes universitarios e profesionais do Dereito, sensibilizados co a lingua galega. Saber máis

Ler máis
Fundación Vía Galego

Fomentar o intercambio cultural cos outros territorios pertencentes ao sistema linguístico galego-portugués. Saber máis

Ler máis