A Mesa convoca a III Edición do Premio Abertos ao Galego

O galardón entrégase un ano máis ás empresas que destaquen polo seu uso normalizado do galego

O prazo de presentación de candidaturas finaliza o 31 de outubro

A Mesa pola Normalización Lingüística convoca a terceira edición do Premio Abertos ao Galego, co que se recoñece a empresas que destacan polo uso normal do idioma galego. Esta iniciativa, que xorde da necesidade de lle darmos máis visibilidade social ás empresas que se comprometen cun dos máis  principais sinais da identidade de Galiza quere contribuír a crear unha imaxe de prestixio asociada ao uso do galego no ámbito empresarial.

 

A Mesa procurará, una vez máis, a implicación da sociedade a través da presentación de candidaturas: calquera empresa ou particular poderá enviar propostas, que deberán remitirse á sede da Mesa pola Normalización Lingüística (Avenida de Lugo, 2A, Entresollado A, 15702, Santiago de Compostela) ou por correo electrónico (abertosaogalego@amesanl.org) cunha proposta que inclúa o nome e datos de contacto da empresa, xunto cunha explicación da candidatura na cal se incida no uso do galego que se fai desde a empresa candidata. O prazo de presentación finaliza o 31 de outubro de 2014. Para incentivar a participación, as persoas que remitisen candidaturas a título particular entrarán no sorteo dun lote de produtos cedidos polas empresas de Abertos ao Galego.

O proxecto Abertos ao Galego, que dá nome ao premio, constitúe un certificado que outorga A Mesa pola Normalización Lingüística, en diferentes niveis, a empresas, comercios, asociacións e entidades de todo tipo que adopten e desenvolvan compromisos para a normalización do galego. O premio, como carácter simbólico, materialízase na pertenza durante un ano ao Proxecto Abertos ao Galego. A empresa que gañou o premio na súa primeira edición, en 2012, foi Tuenti (www.tuenti.com), rede social con gran pegada no ámbito xuvenil e que ten unha exitosa versión en galego. Na edición de 2013 a empresa gañadora foi San Luís, cadea coruñesa de electrodomésticos que reabriu precisamente o ano pasado, volvendo a facer gala do seu uso do galego. En 2013 celebrouse un acto simbólico de entrega do Premio en Carballo, que contou co director de San Luís, así como co alcalde carballés.

 

BASES DA TERCEIRA EDICIÓN DO PREMIO ABERTOS AO GALEGO (2014)

Abertos ao Galego é un proxecto da Mesa pola Normalización Lingüística para avanzar na normalización do idioma de Galiza no ámbito empresarial. O Premio Abertos ao Galego quere contribuír a este obxectivo e implicar o conxunto da sociedade na súa consecución. Para isto, o Premio Abertos ao Galego outorgarase de acordo coas seguintes bases:

 

1.  O Premio Abertos ao Galego concederase anualmente a unha empresa que se distinga no uso normalizado da lingua galega.

 

2.  As candidaturas para o Premio Abertos ao Galego poden presentarse de calquera das seguintes formas:

      – Os membros do xurado poderán propor unha ou varias empresas. 

– Calquera empresa ou particular pode presentar unha ou varias candidaturas enviando á sede da Mesa pola Normalización Lingüística (Avenida de Lugo, 2A Entresollado A, 15702, Santiago de Compostela) ou por correo electrónico (abertosaogalego@amesanl.org) unha proposta que inclúa o nome e datos de contacto da empresa xunto cunha explicación da candidatura na cal se incida no uso do galego que se fai desde a empresa candidata. 

       
– Todas as empresas que xa formen parte de Abertos ao Galego son candidatas.

3. O prazo para a presentación de candidaturas remata o día 31 de outubro de 2014. Para as candidaturas remitidas por correo postal, admitiranse as propostas enviadas até esa data e as que se reciban antes da data da reunión do xurado.

 

4.    O xurado do Premio Abertos ao Galego estará conformado polos compoñentes da Comisión Permanente da Mesa pola Normalización Lingüística, e un representante da empresa gañadora na edición anterior. Tamén serán convidados a formar parte do xurado unha asociación de defensa da lingua e unha entidade asociativa do ámbito da empresa (cámaras de comercio, asociacións empresariais…). A presidencia do xurado recaerá na presidencia da Mesa pola Normalización Lingüística.

5. O xurado seleccionará a empresa premiada tendo en conta os obxectivos e finalidade do premio, e pode optar por deixalo deserto. A súa decisión será inapelábel.

6. As persoas que remitiron candidaturas a título particular entrarán no sorteo dun lote de produtos das empresas de Abertos ao Galego. Para poderen participar no concurso é imprescindíbel que se teñan identificado con nome, apelidos, número de carné de identidade, teléfono e enderezo postal. Toda esta información xestionarase de acordo co disposto na Lei 15/1999, de protección de datos de carácter persoal.

7. As empresas candidatas, para poderen manter esta condición, deberán acceder a facilitar información ao xurado en relación cos usos lingüísticos que practican interna e tamén externamente.

8. Os premios serán entregados nun acto público ao cal se dará difusión polos medios que determine A Mesa pola Normalización Lingüística, entre eles, as redes sociais.

9. O premio, ademais de no seu carácter simbólico, materialízase na pertenza ao proxecto Abertos ao Galego por un ano para a empresa gañadora. Na portada da páxina web da Mesa pola Normalización Lingüística (www.amesanl.org) figurará o logotipo da empresa gañadora cada ano.

10. As empresas premiadas poderán mencionar na súa comunicación externa e interna a posesión deste premio.

Recibe todas as noticias da Mesa no teu correo electrónico

Subscrición á ReMesa

Carriño da compra