A Mesa pola Normalización Lingüística

A Mesa participa na Plataforma Cidadá en Defensa da RTV Pública Galega

O presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Carlos Callón, asistiu esta mañá á presentación en Santiago de Compostela da Plataforma Cidadá en Defensa da Radio Televisión Pública Galega. A asociación anima a adherirse, tamén individualmente, ao seu manifesto.

Manifesto en defensa da radiotelevisión pública galega

As persoas abaixo asinantes, representantes de organizacións sociais, sindicais, políticas, profesionais e académicas, e cidadás e cidadáns particulares, consideramos que a sociedade galega está ante un momento crucial para mellorar e afianzar o seu modelo de servizo público de comunicación, e expresamos a nosa vontade de defender a existencia dunha radiotelevisión pública:

  1. Que defenda a identidade nacional de Galiza, promova o coñecemento e a difusión da súa historia e a súa cultura e impulse a normalización da súa lingua.

  2. Que impulse o coñecemento e o respecto aos dereitos humanos (dos homes, das mulleres e da infancia), cívicos e políticos recoñecidos nos tratados e normas internacionais.

  3. Que promova a igualdade entre mulleres e homes, introducindo a visión de xénero en todos os contidos, utilizando unha linguaxe non sexista e abordando correctamente a información sobre os temas relacionados.

  4. Que dedique especial atención, pola súa importancia futura para a sociedade, á infancia e á mocidade, reforzando a función educativa e socializadora dos medios audiovisuais, incluíndo a promoción da igualdade de xénero.

  5. Que ofreza gratuitamente un conxunto de programacións variadas, equilibradas e de calidade para todos os públicos, e que asegure aqueles contidos destinados ás minorías máis desfavorecidas da nosa sociedade.

  6. Que informe con veracidade, imparcialidade, independencia e pluralidade, afastándose da banalización e o sensacionalismo.

  7. Que estimule a participación democrática mediante unha regulación que asegure a aplicación efectiva do dereito de acceso aos medios públicos dos grupos sociais e políticos, sen excluír as minorías.

  8. Que fomente o acceso universal aos servizos relacionados coa Sociedade da Información.

  9. Que dispoña dos recursos materiais, orzamentarios e humanos necesarios para desenvolver mediante xestión directa as misións de servizo público que ten encomendadas.

  10. Que cumpra a súa función estratéxica como motor do desenvolvemento da produción audiovisual independente con transparencia, evitando a concentración das compras nun número reducido de provedores.

Por último, instamos ao Parlamento de Galiza a regular por lei a creación dunha autoridade audiovisual independente, que vele polo cumprimento da normativa reguladora do sector audiovisual xestionado pola Xunta, conforme aos principios expresados neste manifesto.

Recibe todas as noticias da Mesa no teu correo electrónico

Subscrición á ReMesa

Carriño da compra