A Mesa pola Normalización Lingüística

Os dereitos lingüísticos de Galiza contan cunha nova protección internacional tras as xestións da Mesa co Consello de Europa

Carlos Callón: “O novo goberno de Feijóo debería rectificar as desfeitas destes anos e pasar a cumprir os tratados internacionais sobre dereitos lingüísticos”.

O organismo europeo introduce os dereitos nacionais de Galiza, incluídos os lingüísticos, na súa análise periódica do Convenio Marco para a Protección das Minorías Nacionais.

O Consello de Europa pide unha protección plena para galego, catalán e vasco.

Un mes despois de que se coñecese un informe europeo que criticaba con “contundencia” as “políticas contra o galego realizadas nos últimos anos”, o Consello de Europa dá a coñecer un novo documento no cal pide unha maior protección para galego, catalán e vasco e no cal insta as autoridades do Estado a que dialoguen coas entidades que defenden estes idiomas. O presidente da Mesa, Carlos Callón, reclama que “Mariano Rajoy e Alberto Núñez Feijóo abran ben as orellas e escoiten” e, “con maior énfase”, demanda que o novo goberno de Feijóo “rectifique as desfeitas que el mesmo fixo nestes anos e pase a cumprir cos tratados internacionais sobre dereitos lingüísticos”.

 

O Estado español ratificou no ano 1995 o Convenio Marco para a Protección das Minorías Nacionais, que ten que ser avaliado de forma periódica polo Consello de Europa. A pesar de todo o tempo transcorrido, resulta “rechamante e mesmo contraditorio” que en ningún dos relatorios emitidos con anterioridade sobre a aplicación deste tratado internacional se tivese presente que no Estado español existen pobos e linguas que non teñen recoñecidos plenamente os seus dereitos, como é o caso do galego, o catalán e o vasco. Porén, tras unhas xestións realizadas pola Mesa no ano 2011, o Consello de Europa pasa a incluír a lingua de Galiza entre as protexidas por este tratado internacional, de forma que o dito Convenio se converte nun novo instrumento para defendermos os nosos dereitos.

 

No relatorio deste ano (que se pode consultar na seguinte ligazón: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_3rd_OP_Spain_en.pdf) o caso galego, catalán e vasco inclúese nos parágrafos 30-33. No Consello de Europa critícase que desde o Estado español non se queira ofrecer o amparo que supón para estes pobos e culturas este tratado internacional, pois “aínda que teñan estatutos de autonomía e a protección da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias, iso non exclúe que se beneficien dunha protección adicional e complementaria” (parágrafo 31).

 

Como primeiro paso para a protección destes idiomas, o Consello de Europa comenta o caso dos territorios falantes de galego que pertencen administrativamente a Asturias e Castela e León. Ademais, insta as autoridades públicas do Estado a que inicien conversas con entidades que representen as linguas galega, catalá e vasca para garantiren que todos os dereitos que lles recoñece o Convenio se cumpren, algo que é notorio que non acontece no caso galego.

 

O presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Carlos Callón, mantivera unha reunión en decembro de 2011 co Comité do Consello de Europa para este tratado internacional: Rainer Hoffman (presidente), Olga Butkevych e Aliona Grossu (vogais). Os representantes do Consello amosáranse moi interesados no caso galego e trasladaron o seu especial “abraio” porque en Galiza se prohiban os modelos educativos nucleados na lingua propia, “algo que non se produce en ningún outro estado que subscribise, como o español, o Convenio Marco para a Protección das Minorías Nacionais”. Tal e como se constatou na xuntanza, nin tan sequera en Francia existe esa prohibición que si acontece en Galiza desde que goberna Alberto Núñez Feijóo.

Recibe todas as noticias da Mesa no teu correo electrónico

Subscrición á ReMesa

Carriño da compra