App ABERTOS AO GALEGO

Unha App para terminais Android e Apple onde están sinalados os establecementos que contan co certificado Abertos ao galego xunto a aqueles dos que temos constancia do uso do galego. A App fica aberta a novas incorporacións, polo que se coñecer estabelecementos que puideren entrar só nolo ten que facer saber. Descárgaa aquí    

Unha App para terminais Android e Apple onde están sinalados os establecementos que contan co certificado Abertos ao galego xunto a aqueles dos que temos constancia do uso do galego. A App fica aberta a novas incorporacións, polo que se coñecer estabelecementos que puideren entrar só nolo ten que facer saber.

Descárgaa aquí

 

 

O profesorado galego denuncia que o Sergas fulminou a nosa lingua das comunicacións de PCR previas ao comezo das clases

O profesorado galego denuncia que o Sergas fulminou a nosa lingua das comunicacións relativas ás PCR previas ao comezo do curso escolar. A Mesa pola Normalización Lingüística recorda que non se trata dun caso illado e que, tanto o goberno de Feixoó como o de Pedro Sánchez excluíron o galego de toda a xestión para […]

O profesorado galego denuncia que o Sergas fulminou a nosa lingua das comunicacións relativas ás PCR previas ao comezo do curso escolar. A Mesa pola Normalización Lingüística recorda que non se trata dun caso illado e que, tanto o goberno de Feixoó como o de Pedro Sánchez excluíron o galego de toda a xestión para a Covid-19. “Temos dereito a recebermos información, atención e axuda sobre a Covid en galego”, recorda o presidente da entidade de defensa da lingua, Marcos Maceira, “a pesar de que nin o goberno de Galiza nin o de España o respecten”.

A Mesa, que tramitou unha queixa a través da Liña do Galego pedíndolles ás institucións sanitarias que rectifiquen, vén denunciando desde o pasado mes de marzo que “a atención que se nos dá aos galegos e ás galegas no noso idioma é practicamente inexistente en todo o relativo á Covid”, dando lugar a “unha grave limitación ao noso dereito fundamental a expresármonos no noso idioma coa administración autonómica”. O desprezo pola nosa lingua amósase na atención telefónica, nas apps do Sergas e do Ministerio de Sanidade, nas formacións especializadas sobre a pandemia e no feito de que o presidente e os cargos políticos do sistema galego de saúde prioricen o español nas súas comparecencias públicas sobre a Covid.

O uso do galego non ten premio para o Ministerio de Igualdade

A Mesa pola Normalización Lingüísitica denunciou o pasado mes de xuño que os premios ás mellores teses doutorais sobre violencia contra as mulleres, dotados con até 3000 euros, só aceptan propostas escritas en castelán A resposta do goberno equipara as linguas oficiais diferentes do español con calquera lingua estranxeira, polo que A Mesa reclama a […]

A Mesa pola Normalización Lingüísitica denunciou o pasado mes de xuño que os premios ás mellores teses doutorais sobre violencia contra as mulleres, dotados con até 3000 euros, só aceptan propostas escritas en castelán

A resposta do goberno equipara as linguas oficiais diferentes do español con calquera lingua estranxeira, polo que A Mesa reclama a rectificación ou o cese da responsable política, Victoria Rosell, e solicita unha entrevista coa ministra de igualdade e co delegado do goberno

Compostela, 8 de setembro de 2020.- A Mesa pola Normalización Lingüística denunciaba o pasado mes de xuño que o Ministerio de Igualdade “nega o mínimo recoñecemento do galego”, ao excluír dos Premios da Delegación do Gobierno contra a Violencia de Xénero a teses doutorais sobre violencia contra a muller (ligazón á convocatoria) os traballos que foran presentados en calquera lingua oficial do Estado, diferente do castelán. Preguntada ao respecto polo deputado do BNG, Néstor Rego, a delegada contra a violencia de xénero, Victoria Rosell, resposta con tópicos e prexuízos contra as outras linguas oficiais nos seus territorios, negando o dereito das galegas e galegos a optar en iguladade de condicións a premios públicos e equiparando as linguas oficiais do Estado diferentes do español con calquera lingua estranxeira. A Mesa reclama a rectificación ou o cese de Victoria Rosell e solicita unha entrevista coa ministra de igualdade e co delegado do goberno, a quen exixirá que anule as convocatorias que discriminan o uso das linguas oficiais do Estado.

Aínda que sinala que “o catalán, o éuscaro, o galego, o valenciano e o aranés son linguas cooficiais, recoñecéndose o dereito do cidadán a empregalas e a obriga dos poderes públicos de garantir este dereito, así como a protexer e promover o seu uso“, a resposta oficial de Rosell insiste en supeditar este dereito fundamental da cidadanía ao carácter “nacional” dos Premios e á obriga de todos os estudantes a coñecer a lingua castelá. “A delegada confunde o deber de coñecemento do español fixado pola Constitución española cun suposto deber de uso”, denuncia a vicepresidenta da Mesa pola Normalización Lingüística e directora do Observatorio de Dereitos Lingüísticos, Elsa Quintas, “e considera polo tanto lexítimo coaccionar as persoas que cumpren todos os requisitos para se presentaren a un premio público e forzalas a usaren o castelán”. “O emprego destes argumentos é máis grave aínda”, recorda, “tratándose da delgación contra a violencia de xénero, por canto pode indicar da exclusión das vítimas de violencia machista polo uso do galego”.
A resposta oficial ofrecida por Rosell asegura que “exixir que as teses doutorais estean redactadas en castelán” non é discriminatorio, porque “a presentación de estudos e traballos ao certame é unha actividade voluntaria, non unha obriga de carácter académico, e supón un extra nas súas carreiras e currículo”. “Só podería considerarse discriminatorio”, afirma, “no caso de que se tratase dunha obriga”. “Todo iso sen prexuízo de que as Comunidades Autónomas dentro do seu ámbito competencial”, abunda a resposta, ” poidan convocar premios ou certames dirixidos a traballos realizados nas linguas cooficiais do seu territorio”. É dicir, o Estado premia unicamente a lingua española e o resto das linguas oficiais fican restrinxidas a aqueles premios e mencións que queiran ofrecer cada unha das comunidades autónomas. “Premios que, como saberá a responsábel política deste ámbito”, recorda Quintas, “nin sequera existen”.
“Esta resposta oficial é unha auténtica burla a calquera principio de igualdade entre cidadáns e constitúe unha chantaxe que pretende forzar ao uso do castelán”, asegura Elsa Quintas. “O racismo lingüístico e todas as formas de discriminación deben ser suprimidas dunha sociedade democrática”, afirma. “As cidadás e os cidadáns galegos deberían ter tanto dereito a presentarse a un premio público como os de calquera outro territorio de Estado”, recorda, “e, por tanto, teñen que ter dereito a facelo na súa lingua propia, tan válida para a investigación científica como calquera outra”. “Da mesma maneira deberían ter dereito a empregar a súa con calquera servizo ou administración do Estado”, remata.

A resposta oficial do goberno equipara, finalmente, as linguas cooficiais no Estado con calquera lingua estranxeira: “nin as bases reguladoras dos premios nin a correspondente convocatoria anual impiden a presentación de teses escritas nunha lingua diferente ao castelán, só que nese caso solicítase que se acompañe da correspondente tradución co fin de garantir a súa comprensión polas persoas integrantes do xuri”. Sinalar que os traballos en catalán, éuscaro, galego e aranés se admitirían se estivesen acompañados da “correspondente tradución” coloca as linguas distintas do español nunha posición de inferioridade a respecto del e no nivel de linguas estranxeiras ante as institucións que, en teoría, representan tamén ás súas autoras/es e converten o traballo na súa lingua orixinal, na práctica, nun anexo.
Como pode un goberno que recoñece que non só debe garantir o dereito da cidadanía a usar a súa propia lingua, senón tamén “protexer e promover o seu uso”, defender unhas liñas máis tarde que é responsabilidade cidadá adaptarse á lingua que mellor lle acaia ás institucións públicas en cada momento? O Estado español confirma, nesta resposta oficial, que a única lingua que recoñece como propia é o castelán e que calquera outra lingua -por moito carácter oficial que teña no seu territorio- ten entidade de lingua estranxeira. Por suposto que é discriminatorio que polo simple feito de empregar o castelán parte do estudantado español teña acceso a “un extra nas súas carreiras e currículo” ao que non teñen acceso o resto das súas compañeiras e compañeiros. Cre o goberno que este tipo de accións “protexen” e “promoven” o uso das linguas cooficiais? En que contexto de uso “normal” dunha lingua oficial que ten “plena validez xurídica nas relacións que manteña con calquera poder público radicado no dito territorio” se pode entender a non admisión dun traballo académico precisamente porque a súa autora ou autor está exercendo o seu dereito a usar a súa lingua propia e oficial? É que a Delegación do Goberno contra a Violencia de Xénero non ten relación territorial cos lugares onde existe un “uso normal” doutra lingua diferente ao castelán?
O goberno español nega, deste xeito, a través da Delegación do Gobierno contra a Violencia de Xénero a liberdade de utilizar o galego nos traballos científicos. A Mesa exíxelle ao goberno do Estado que “depoña a actitude de desprezo ás linguas oficiais diferentes do castelán” e que actúe para garantir a posibilidade de uso. “Unha posibilidade”, salienta, “vetada a través das máis de 500 disposicións legais como a convocatoria deste premio”.

A app do Ministero de Sanidade para a Covid-19 ignora as linguas co-oficiais do Estado

A Mesa tramitou unha queixa a través da Liña do Galego pedíndolles ás institucións sanitarias españolas que rectifiquen e lamentando a indefensión á que somete o goberno á cidadanía ao eliminar a súa lingua da xestión da pandemia Compostela, 10 de agosto de 2020.- A Mesa pola Normalización Lingüística denuncia que a App “Radar Covid” […]

A Mesa tramitou unha queixa a través da Liña do Galego pedíndolles ás institucións sanitarias españolas que rectifiquen e lamentando a indefensión á que somete o goberno á cidadanía ao eliminar a súa lingua da xestión da pandemia

Compostela, 10 de agosto de 2020.- A Mesa pola Normalización Lingüística denuncia que a App “Radar Covid” creada polo Ministerio de Sanidade do goberno do Estado para que a poboación faga seguemento da situación da pandemia ao seu arredor está dispoñíbel só en español e en inglés, ignorando todas as linguas co-oficiais. “O Estado pensa que a Covid só entende español e inglés, mais a loita contra o virus faise tamén en galego”, asegura o presidente da Mesa, Marcos Maceira. “Temos dereito a recebermos información, atención e axuda sobre a Covid en galego”, recorda, a pesares de que nin o goberno de Galiza nin o de España o respecten.

A Mesa, que tramitou unha queixa a través da Liña do Galego pedíndolles ás institucións sanitarias que rectifiquen, vén denunciando dende o pasado mes de marzo que “a atención que se nos presta aos galegos e ás galegas no noso idioma é practicamente inexistente en todo o relativo á Covid”, dando lugar a “unha grave limitación ao noso dereito fundamental a expresármonos no noso idioma coa administración autonómica”. O desprezo pola nosa lingua amósase na atención telefónica, na app do Sergas (que ofrece a información sobre o Coronavirus en castelán aínda que estea habilitada a opción en galego), nas formacións especializadas sobre a pandemia e no feito de que o presidente e os cargos políticos do sistema galego de saúde prioricen o español nas súas comparecencias públicas sobre a Covid.

Lucía Barreiro e Carlos G. Vieito súmanse á comisión permanente da Mesa pola Normalización Lingüística

Compostela, 18 de xullo de 2020.- A Mesa pola Normalización Lingüística incorporou esta mañá dúas novas voces á súa comisión permantente: Lucía Barreiro (O Pino, 1991), docente de secundaria e coordinadora do Correlingua até xuño deste ano 2020, e Carlos García Vieito (Santa Comba, 1992), consultor promotor de inciativas como Twitter en galego e Instagram […]

Compostela, 18 de xullo de 2020.- A Mesa pola Normalización Lingüística incorporou esta mañá dúas novas voces á súa comisión permantente: Lucía Barreiro (O Pino, 1991), docente de secundaria e coordinadora do Correlingua até xuño deste ano 2020, e Carlos García Vieito (Santa Comba, 1992), consultor promotor de inciativas como Twitter en galego e Instagram en galego. Ambos os dous súmanse ao equipo xestor da entidade, encabezado por Marcos Maceira (presidente), Elsa Quintas (vicepresidenta) e Celia Armas (secretaria xeral). Nas vogalías, continúan Mónica Pazos (quen foi oi vicepresidenta e secretaria xeral da Mesa), Manuel Rei, Manuel Carniceiro, Xosé María Cotelo e Paulo Filgueiras.

A COMISIÓN PERMANENTE DA MESA

Presidente: Marcos Maceira Eiras. Santiago de Compostela, 1978. Licenciado en Historia pola USC, Mestrado en xestión cultural pola UOC. Activista cultural e lingüístico desde moi novo foi presidente da AC O Galo de Santiago e vicepresidente da Federación Galiza Cultura. Na actualidade é profesor de Xeografía e Historia no ensino medio. Preside a Mesa desde 2014.

Vicepresidenta: Elsa Quintas Alborés. Gondomar, 1979. Licenciada en dereito pola USC. Exerce de avogada en Vigo. Participou como representante estudantil en diferentes órganos da USC. Foi dirixente da mocidade pola Normalización Lingüística e membro da permanente da Mesa en diferentes ocasións desde 2002. É autora da biografía de Placeres Castellanos (2008).

Secretaria Xeral: Celia Armas García. Santiago, 1974. Licenciada en Filoloxía Hispánica e en Filoloxía Galego-Portuguesa pola USC. Profesora de lingua galega e literatura no ensino secundario desde o ano 2000. Membro da Permanente da Mesa pola Normalización Lingüística desde o ano 2015. Directora de Abertos ao Galego desde 2017. Vicepresidenta da Fundación Vía Galego. Coautora de varios volumes de investigación sociolingüística (Sobre o racismo lingüístico) e literaria (Escrita e mulleres, No tempo de Follas Novas…) e autora de As mulleres escritoras, 1860-1870. O xenio de Rosalía.

Vogais:

Mónica Pazos García. Ermua (Bizcaia),1977 Licenciada en Filoloxía Galega e Románica. Profesora de Lingua Galega e Literatura no ensino secundario. Colaborou en diferentes medios sobre temas de literatura galega e literatura infantil. Vive en Foz, onde participa en actividades de asociacións da Mariña. Foi vicepresidenta e secretaria xeral da Mesa.

Manuel Rei Romeu. A Estrada, 1963. Licenciado en Filoloxía galego-portuguesa pola USC. Profesor de Lingua galeg e literatura no ensino medio. Foi membro do comité científico que elaborou a Historia da Literatura Galega (AS-PG, ANT, 1996). É autor de diferentes ensaios sobre Castelao.

Lucía Barreiro. O Pino, 1991. Graduada en Lingua e Literatura Galega, foi coordinadora do Correlingua desde 2016 ate xuño do 2020. Profesora no ensino secundario.

Carlos García Vieito Santa Comba, 1992. Grao en Ciencias Políticas e da Administración e Mestrado en Marketing e Comunicación dixital onde se desenvolve profisionalmente. É promotor de inciativas como Twitter en galego e Instagram en galego. Activista lingüístico desde a mocidade, colaborou coa Plataforma per la Llengua durante a súa estancia en Barcelona.

Manuel Carniceiro Méndez Agirre Ourense, 1962. Licenciado en Dereito pola USC, exerce como avogado en Ourense. É membro da Irmandade Xurídica Galega, responsábel de Ourense da Mesa.

Xosé María Cotelo Freire. A Laracha, 1968. Técnico de mantemento aeroportuario. Activista cultural e lingüístico en diferentes colectivos, foi responsábel da Mesa en Bergantiños e Costa da Morte.

Paulo Filgueiras Fachal Perbes, 1979. Profesor de Lingua Galega e Literatura no ensino secundario.

A entidade de de defensa da lingua celebrou esta mañá en Compostela a súa asemblea xeral ordinaria, na que aprobou a memoria do 2019 e o programa de actividades proposto para un 2020 fondamente marcado polo coronavirus.

A Mesa e outras entidades das linguas do Estado denuncian na ONU os ataques da xustiza española contra as súas linguas propias

A rede europea para a igualdade das linguas, ELEN, traslada ao Consello de Dereitos Humanos da ONU a súa preocupación polos ataques da xustiza española ás linguas minorizadas do Estado Compostela, 16 de xullo de 2020.- A rede europea para a igualdade das linguas, ELEN, trasladou hoxe ao Consello de Dereitos Humanos da ONU, no […]

A rede europea para a igualdade das linguas, ELEN, traslada ao Consello de Dereitos Humanos da ONU a súa preocupación polos ataques da xustiza española ás linguas minorizadas do Estado

Compostela, 16 de xullo de 2020.- A rede europea para a igualdade das linguas, ELEN, trasladou hoxe ao Consello de Dereitos Humanos da ONU, no seu 44º exame periódico universal, a preocupación da Mesa pola Normalización Lingüística e doutras entidades de defensa das linguas do Estado polos ataques da xustiza española ás súas linguas propias, en relación á sentenzas do Tribunal Supremo contra axudas vinculadas ao uso do euskera, contra a comunicación en catalán entre Catalunya, València e Balears e contra a Ordenanza do Uso do Galego aprobada por unanimidade no Concello de Lugo en 2012 e anulada despois parcialmente pola xustiza.

“A sentenza do TSXG ratificada polo TS”, explica Marcos Maceira, presidente da Mesa, “ponlle o carimbo de legalidade e lexitimidade á discriminación de usuarias e usuarios de servizos públicos privatizados por razón de lingua, ao primar o suposto dereito de descoñecemento do galego por parte das empresas emprestadoras de servizos á administración municipal fronte ao dereito a empregalo e ser atendido en igualdade de condicións por parte das e dos cidadáns. Este aspecto contravén ademais o contemplado no parágrafo 3 da Carta europea das linguas rexionais e minorizadas, ratificada polo Estado Español en 2001, que sinala o compromiso de garantir que as linguas rexionais ou minorizadas se empreguen na prestación dun servizo tanto polas autoridades administrativas como polas persoas que actúen no seu nome”.

A fotografía que acompaña esta nova é de 2015, cando a Mesa se trasladou ata Xenebra para participar no 29º exame periódico universal do Consello de Dereitos Humanos de Nacións Unidas.

O espectáculo sobre a lingua “falar por falar” sábado 11 e domindo 11 no Teatro principal de Santiago

“Falar por Falar” é un espectáculo no que un actor nado no medio rural e un dramaturgo procedente dun medio urbano, confrontan en clave retranqueira as súas vivencias e reflexións persoais arredor da lingua galega. A través do relato autobiográfico, da escenificación satírica de episodios históricos, de testemuños populares traídos polos pelos, de cantigas medievais […]

“Falar por Falar” é un espectáculo no que un actor nado no medio rural e un dramaturgo procedente dun medio urbano, confrontan en clave retranqueira as súas vivencias e reflexións persoais arredor da lingua galega. A través do relato autobiográfico, da escenificación satírica de episodios históricos, de testemuños populares traídos polos pelos, de cantigas medievais e pezas do repertorio folk ou rock galego, Victor Mosqueira e Carlos Santiago desafíannos a unha viaxe pola realidade viva da lingua, á procura dunha visión liberada de prexuízos e idealizacións, que nos permita desentrañar un chisco os enigmas dese falar por falar que vén sendo toda lingua.

Continuar lendo…

A Xunta exclúe o galego da formación sobre Covid-19 a centros de atención diurna de persoas maiores ou con discapacidade funcional

A Mesa pola Normalización Lingüística denuncia que a Xunta exclúe o galego da formación que están obrigadas a realizar as persoas que traballan en centros de atención diurna para persoas con discapacidade funcional ou maiores, para poder retomar a súa actividade. A formación só está dispoñíbel en español e emprega expresións como “Junta de Galicia”. […]

A Mesa pola Normalización Lingüística denuncia que a Xunta exclúe o galego da formación que están obrigadas a realizar as persoas que traballan en centros de atención diurna para persoas con discapacidade funcional ou maiores, para poder retomar a súa actividade. A formación só está dispoñíbel en español e emprega expresións como “Junta de Galicia”. “Unha vez máis”, salienta o presidente da Mesa, Marcos Maceira, “é a cidadanía galega a que ten que facer o esforzo de abandonar a súa lingua para poder entenderse co sistema público de saúde naquilo que respecta á Covid”.
A Mesa vén denunciando dende o pasado mes de marzo que “a atención que se nos presta aos galegos e ás galegas no noso idioma é practicamente inexistente en todo o relativo á Covid”, dando lugar a “unha grave limitación ao noso dereito fundamental a expresármonos no noso idioma coa administración autonómica”. O desprezo pola nosa lingua amósase na atención telefónica, na app do Sergas (que ofrece a información sobre o Coronavirus en castelán aínda que estea habilitada a opción en galego) e no feito de que o presidente e os cargos políticos do sistema galego de saúde prioricen o español nas súas comparecencias públicas sobre a pandemia.

A Mesa agasalla o libro Como falar e escribir en galego con corrección e fluidez ás cabezas de lista das candidaturas que participaron no debate da TVG

Carlos Callón, presidente de Honra da Mesa e autor do libro, salienta que “se hai Xunta é porque hai lingua” e Marcos Maceira, presidente da Mesa, recorda que “a futura presidenta ou o futuro presidente de Galiza debe dar exemplo nun bo uso do noso idioma” Compostela, 3 de xullo de 2020.- A Mesa pola […]

Carlos Callón, presidente de Honra da Mesa e autor do libro, salienta que “se hai Xunta é porque hai lingua” e Marcos Maceira, presidente da Mesa, recorda que “a futura presidenta ou o futuro presidente de Galiza debe dar exemplo nun bo uso do noso idioma”

Compostela, 3 de xullo de 2020.- A Mesa pola Normalización Lingüística decidiu enviarlles como agasallo ás cabezas de lista das candidaturas que participaron no debate da TVG o libro Como falar e escribir en galego con corrección e fluidez, publicado en Xerais por Carlos Callón, escritor, profesor e presidente de Honra da asociación, despois da preocupación mostradapola sociedade galega polas melloras claras que necesita o galego que utilizaron as sete cabezas de lista. Como explica Marcos Maceira, presidente da Mesa, “entre esas sete mulleres e homes está quen ocupará a presidencia do Goberno galego na próxima lexislatura” e “o autogoberno de Galiza ten como alicerce a existencia da nosa lingua propia”. “Se hai Xunta é porque hai lingua”, indica Callón.

Continuar lendo…

A Mesa e entidades da comunidade educativa propoñen un modelo para a normalización do ensino en galego

A Mesa pola Normalización Lingüísitica, movementos de renovación pedagóxica, ANPAS e organizacións sindicais deseñan de xeito conxunto un modelo de sistema educativo co galego como lingua vehicular e de aprendizaxe  Compostela, 23 de xuño de 2020.- A praza de Mazarelos de Compostela, onde Carvalho Calero impartiu aulas como primeiro catedrático de lingua galega da universidade […]

A Mesa pola Normalización Lingüísitica, movementos de renovación pedagóxica, ANPAS e organizacións sindicais deseñan de xeito conxunto un modelo de sistema educativo co galego como lingua vehicular e de aprendizaxe 
Compostela, 23 de xuño de 2020.- A praza de Mazarelos de Compostela, onde Carvalho Calero impartiu aulas como primeiro catedrático de lingua galega da universidade galega, acolleu esta mañá a presentación da Proposta de bases para a normalización do galego no ensino en Galiza realizada de xeito conxunto pola Mesa pola Normalización e movementos de renovación pedagóxica, ANPAS e organizacións sindicais.
“O 1 de agosto de 2020 remata o prazo indicado polo Consello de Europa para que a Xunta de Galiza informe de que medidas se van tomar para garantir o cumprimento da Carta Europea das linguas”, recordou na presentación o presidente da Mesa, Marcos Maceira. “Este aviso chega despois dunha década de mobilizacións da sociedade galega contra o mal chamado decreto de plurilingüísmo, que impide garantir a capacidade de uso do galego, como mostran todos os estudos sociolóxicos”, sentenciou. O último estudo do IGE indicaba que 1 de cada 4 menores de 15 anos son incapaces de falaren galego. “O ensino non serve para contrarrestar a limitada presenza do galego na sociedade”, lamenta Maceira, “e mesmo reproduce a situación, como se puido comprobar na crise sanitaria coa moi reducida existencia de materiais didácticos en galego”.
O documento presentado esta mañá, que se pode consultar na rede, propón un modelo de sistema educativo no que o galego sexa a lingua vehicular e de aprendizaxe, dentro do máximo que estabelece o marco legal. Ten en conta aspectos básicos como a formación do profesorado e do persoal do centro e a implicación de familias e alumnado nun proceso ao que ninguén pode ficar alleo. Esta implicación concrétase na participación da comunidade educativa tanto nas equipas de normalización como na súa actividade. Suxírese tamén, tendo en conta o contexto sociolingüístico, un periodo de transición durante o cal se partirá dun mínimo do 50% para ir incrementando a presenza da lingua galega como vehicular e de aprendizaxe.

Coa súa Proposta de normalización do galego no ensino en Galiza, A Mesa, movementos de renovación pedagóxica, ANPAS e organizacións sindicais queren garantir o ensino en galego e dunha perspectiva galega que, ao tempo, contribúa a mudar a situación na sociedade. O documento, que recolle achegas de todas as organizacións asinantes e que conta cun amplo acordo, será presentado nos próximos días ás organizacións políticas e organizacións sociais, “para extender o apoio a unha proposta de extrema necesidade para o futuro de Galiza e do galego”. O presidente da Mesa agradeceu ás entidades asinantes e ás que finalmente decidiron esperar para confirmar o apoio, a súa disposición a traballar conxuntamente, “pondo a lingua por riba das lexítimas diferenzas”. “Despois de 10 anos o Decreto contra o galego chega ao seu fin. Damos un grande paso cunha proposta colectiva que sae da propia sociedade e da comunidade educativa, á que, estamos certos, se sumarán máis entidades do ámbito educativo. Traballaremos desde hoxe para que a aplique o goberno que saia das urnas o 12 de xullo, comezando por presentarlla aos partidos que concorren”.  
Participaron na presentación Marcos Maceira, A Mesa pola Normalización Lingüística; Lucía Barreiro, Asociación Socio-Pedagóxica Galega (AS-PG); Santiago Quiroga, Nova Escola Galega (NEG); Fernando Lacaci, Confederación de Anpas Galegas; Xesús Bermello, Confederación Intersindical Galega – ensino (CIG Ensino); José Carlos Fernández Balado, Confederación Sindical Independente de Funcionarios- Ensino (CSIF- Ensino); Maica Couto, Sindicato de Traballadores/as do Ensino de Galiza (STEG).
Doazóns

Realiza unha achega económica puntual para axudar no funcionamento da asociación. Colabora aquí

Ler máis
Nais e Pais polo Ensino en Galego

Colectivo constituído por un grupo de persoas preocupadas pola inexistencia de oferta educativa en galego e polo escaso valor social que segue a ter a nosa lingua. Saber máis

Ler máis
Observatorio de Dereitos Lingüísticos

Membros da xudicatura, da avogacía, sociolingüístas, docentes universitarios e profesionais do Dereito, sensibilizados co a lingua galega. Saber máis

Ler máis
Fundación Vía Galego

Fomentar o intercambio cultural cos outros territorios pertencentes ao sistema linguístico galego-portugués. Saber máis

Ler máis