A Mesa fai entrega dunhas ” Caixas de benvida” con material infantil en galego

A asociación en defensa da lingua denunciou a exclusión do galego nas caixas de benvida que a xunta entrega aos bebés galegos

Marcos Maceira: “mentres en Finlandia conseguiron normalizar a lingua propia case desaparecida, o goberno galego fai como se a lingua propia non existir”

 

Santiago de Compostela, 24/10/2016-. Desde o 1 de agosto, entrégase a todos os/as bebés que nacen en Galiza a Cesta Benvida, un agasallo que a Xunta inclúe dentro do Programa de apoio á natalidade. Este programa ten como obxectivo  dar unha resposta global ás necesidades das nais e dos pais galegos de forma que se garanta o benestar das familias e estas sexan apoiadas dun xeito integral e continuo. Tamén o Plan de dinamización demográfica de Galiza 2013-2016, horizonte 2020  recolle como un dos seus obxectivos ampliar e consolidar as medidas para a conciliación da vida persoal, familiar e laboral.

Mostra do nulo compromiso da Xunta de Galiza coa normalización do galego é que non apareza como obxectivo destes plans e programas fomentar no ámbito familiar a transmisión da nosa lingua sobre todo ao termos en conta os datos achegados polo IGE en 2013 que mostran unha situación moi negativa da lingua galega pois só o 25,11%  dos nenos e nenas de 5 a 14 anos  falan en galego.

A cesta inclúe produtos para o coidado do bebé, como cremas ou aceites, téxtiles, libros, CD de arrolos e unha guía para pais e nais.  A Xunta de Galiza pretende impulsar a natalidade con estas axudas e fai unha equivalencia coa caixa finlandesa que desde os anos 30 reciben todas as familias de Finlandia. O contido da cesta igual que as axudas non se poden equiparar ás do país nórdico.  Con relación á lingua, a  caixa finlandesa inclúe un libro en finés, a lingua propia de Finlandia, mentres que a Xunta de Galiza distribúe libros en castelán vulnerando as leis a favor do galego.

O presidente da Mesa pola Normalización lingüística apuntou a gravidade disto, xa que “cando  todos os estudos indican a desaparición do galego na educación infantil galega, a Xunta dedícase a repartir materiais en castelán”, en referencia ao cd Arrorró, incluído na caixa, con cantigas de berce en castelán.

_DSC4722_convertedAínda que a lexislación e acordos favorábeis á lingua galega sexan poucos e limitados, a vontade xeral por repor, rehabilitar e normalizar o noso idioma, fica claramente reflectida na obriga de potenciar o emprego do galego. Marcos Maceira quixo lembrarlles aos conselleiros e ao presidente  o apartado 3 do artigo 5 do Estatuto de autonomía de Galiza di que “os poderes públicos de Galiza garantirán o uso normal e oficial dos dous idiomas e potenciarán o emprego do galego en todos os planos da vida pública, cultural e informativa, e disporán os medios necesarios para facilitar o seu coñecemento”.

Así mesmo Maceira resaltou, que a Lei de normalización lingüística tamén recolle a obriga de potenciar o galego no apartado 3 do artigo 6: “Os poderes públicos de Galiza promoverán o uso normal da lingua galega, oralmente e por escrito, nas súas relacións cos cidadáns”. Máis claro sobre fomentar a transmisión da lingua galega no ámbito familiar é o artigo 23: “O Goberno Galego establecerá un plan destinado a resaltar a importancia da lingua como patrimonio histórico da comunidade e a poñer de manifesto a responsabilidade e os deberes que esta ten respecto da súa conservación, protección e transmisión”.

Dáse o paradoxo de que Finlandia comezou a mediados do S. XIX un proceso de reposición e rehabilitación da lingua propia do país, o finés, que conseguiu normalizar plenamente, ligando ademais o seu uso e potenciación ao desenvolvemento social do país que hoxe encabeza os principais índices internacionais. Xusto o contrario da política lingüística da Xunta, que até na propia “caixa finlandesa exclúe o galego”, mesmo cando existe materiais específicos para o público infantil na nosa lingua.

Por estes motivos, a Mesa pola Normalización Lingüística solicitou que os materiais da Cesta Benvida estean en galego para que o  impulso á natalidade vaia acompañado do impulso á lingua galega. A administración debe ter como obxectivo concienciar as familias dos valores do impulso galego, das vantaxes pedagóxicas, culturais e sociais do seu coñecemento e, polo tanto, da transcendencia de transmitírllelo aos seus fillos e fillas.

 

Recibe todas as noticias da Mesa no teu correo electrónico

Subscrición á ReMesa

Carriño da compra